Стандартна електронна форма для подання інформації про одиниці Кіотського протоколу

Стандартна електронна форма для подання інформації про одиниці Кіотського протоколу Українського реестру SEF UA 2009
перегляд завантаження

Стандартна електронна форма для подання інформації про одиниці Кіотського протоколу Українського реестру SEF UA 2010
перегляд завантаження

Стандартна електронна форма для подання інформації про одиниці Кіотського протоколу Українського реестру SEF UA 2011
перегляд завантаження

Стандартна електронна форма для подання інформації про одиниці Кіотського протоколу Українського реестру SEF UA 2012
перегляд завантаження

Стандартна електронна форма для подання інформації про одиниці Кіотського протоколу Українського реестру SEF UA 2013 CP1
перегляд завантаження

Стандартна електронна форма для подання інформації про одиниці Кіотського протоколу Українського реестру SEF UA 2013 CP2
перегляд завантаження

Стандартна електронна форма для подання інформації про одиниці Кіотського протоколу Українського реестру SEF UA 2014 CP1
перегляд завантаження

Стандартна електронна форма для подання інформації про одиниці Кіотського протоколу Українського реестру SEF UA 2014 CP2
перегляд завантаження

Стандартна електронна форма для подання інформації про одиниці Кіотського протоколу Українського реестру SEF UA 2015 CP1
перегляд завантаження

Стандартна електронна форма для подання інформації про одиниці Кіотського протоколу Українського реестру true up period SEF UA 2015 CP1
перегляд завантаження

Стандартна електронна форма для подання інформації про одиниці Кіотського протоколу Українського реестру SEF UA 2015 CP2
перегляд завантаження

Стандартна електронна форма для подання інформації про одиниці Кіотського протоколу Українського реестру SEF UA 2016 CP1
перегляд завантаження

Стандартна електронна форма для подання інформації про одиниці Кіотського протоколу Українського реестру SEF UA 2016 CP2
перегляд завантаження

Стандартна електронна форма для подання інформації про одиниці Кіотського протоколу Українського реестру SEF UA 2017 CP1
перегляд завантаження

Стандартна електронна форма для подання інформації про одиниці Кіотського протоколу Українського реестру SEF UA 2018 CP1
перегляд завантаження

Стандартна електронна форма для подання інформації про одиниці Кіотського протоколу Українського реестру SEF UA 2019 CP2
перегляд завантаження

Стандартна електронна форма для подання інформації про одиниці Кіотського протоколу Українського реестру SEF UA 2020 CP2
перегляд завантаження

Стандартна електронна форма для подання інформації про одиниці Кіотського протоколу Українського реестру SEF UA 2021 CP2
перегляд завантаження

 Стандартна електронна форма для подання інформації про одиниці Кіотського протоколу Українського реестру SEF UA 2022 CP2
перегляд завантаження

 

Стандартні електронні форми для подання інформації про одиниці Кіотського протоколу

 

Загальні положення

1. Стандартна електронна форма (СЕФ) є невід'ємною частиною звітності у відповідності зі статтею 7.1 Кіотського протоколу. Вона призначена для полегшення звітності одиниць за Кіотським протоколом Сторін, включених до Додаток I до Конвенції (додаток I) і огляду одиниць Кіотського протоколу.

2. Кожна сторона Додатку I, щорічно представляє заповнену СЕФ в секретаріат у електронному вигляді. Будь-яка відповідна пов`язана інформація некількісного (описового) характеру повинна бути представлена окремо, якщо не вказано інше,

Сторони повинні представляти інформацію за попередній календарний рік (на основі всесвітнього часу). Це називають "звітним роком" (наприклад, в 2010 СЕФ "звітним роком" буде 2009 календарний рік).

3. Для кожного періоду дії зобов'язань, сторона зазначена у Додатку I, представляє СЕФ протягом року після календарного року, в якому відбулася перша транзакція я, передачи або придбання одиниць за Кіотським протоколом. Першого календарного року, за який звітує Сторона, ця інформація повинна також включати будь-які проекти , які були реалізовані за механізмом чистого розвитку (МЧР) на рахунки реєстрів учасників проекту та Сторін, які беруть участь у відповідності з оперативними введенням в дію МЧР.

Кожна сторона додатку I, представляє СЕФ щороку потім до закінчення додаткового періоду для виконання зобов'язань за цим зобов'язанням періоду 2

4. Якщо сторона Додатку I, здійснює операції протягом двох або більше періодів дії зобов'язань одночасно, то ця Сторона представляє окремий повний звіт за кожний період дії зобов'язань. Кожен звіт повинен містити інформацію лише про ти одиниці Кіотського протоколу підходить для цього періоду зобов'язань.

5. СЕФ складається з шести таблиць. Всі значення вносяться до таблиці у вигляді позитивних цілих величин. Негативні значення не повинні бути введені.

6. Відповідно з положеннями Кіотського протоколу, не всі види одиниць підходять для кожного рахунку або типу операції. Якщо осередок заштрихована, в таблиці, дана інформація або операція не застосовується для даного типу пристрою.

7. Усі таблиці повинні бути заповнені повністю. Якщо одиниці того чи іншого виду не використовувалися для операцій в попередньому році, сторона вказує NO у відповідній клітинці.

8. Задля легкості розуміння в SEF використовуються описові назви що посилатися на конкретні рахунки і Типи транзакцій.

 

http://unfccc.int/files/meetings/cop_11/application/pdf/cmp1_07_standard_electronic_format.pdf