Інформація про авуари та операції в Українському реестрі станом на 31.12.2014 р.(aктуальна на 25.07.2015)

Інформація про авуари та операції в Українському реестрі станом на 31.12.2014 р.
 
 
 
    Інформація про рахунки та операції в НАЦІОНАЛЬНОМУ ЕЛЕКТРОННОМУ РЕЄСТРІ АНТРОПОГЕННИХ ВИКИДІВ ТА АБСОРБЦІЇ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ УКРАЇНИ станом на 31.12.2014 р.        
    (інформація надається згідно Національного  плану  заходів  з  реалізації положень Кіотського протоколу до         
    Рамкової  конвенції  Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18  серпня  2005  р.     № 346 ( 346-2005-р ), із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 272-р ) п.  4.        
    а. Загальна кількість ОСВ, ССВ, ОВК і ОА на кожному рахунку станом на початок року    
    Номер рахунку Тип рахунку Назва рахунку (власник рахунку) ОСВ ССВ ОВК ОА        
    UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 138,833 0 4,027,882,220 0        
    UA-210-5-1 Рахунок анулювання чистих джерел викидів (Тип 1) Уряд України 0 0 0 0        
    UA-220-6-1 Рахунок анулювання з причин недотримання (Тип 2) Уряд України 0 0 0 0        
    UA-230-7-1 Рахунок добровільного анулювання (Тип 3) Уряд України 0 0 0 0        
    UA-250-9-1 Рахунок обов’язкового анулювання (Тип 5) Уряд України 0 0 0 0        
    UA-300-10-1  Рахунок вилучення з обігу Уряд України 0 0 0 0        
    UA-411-11-1 Рахунок заміщення тССВ із закінченням терміну дії (Тип 1) Уряд України 0 0 0 0        
    UA-421-12-1 Рахунок заміщення дССВ із закінченням терміну дії (Тип 2) Уряд України 0 0 0 0        
    UA-422-13-1 Рахунок заміщення дССВ з відміною зберігання (Тип 2) Уряд України 0 0 0 0        
    UA-423-14-1  Рахунок заміщення дССВ з ненадання доповіді про сертифікацію (Тип 3) Уряд України 0 0 0 0        
    b.  загальна кількість ОВК, введених в обіг на основі встановленої кількості на виконання пунктів 7 і 8 статті 3    
    Тип одиниці ОВК                  
    Кількість введених в обіг одиниць 0                  
    c.  загальна кількість ОСВ, введених в обіг на основі проектів за статтею 6    
    Тип одиниці ОСВ                  
    Кількість введених в обіг одиниць 27,340,117                  
    d.  загальна кількість ОСВ, ССВ, ОВК і ОА,  придбаних з інших реєстрів, вказуючи рахунки та реєстри, що передали    
    Країна,ідентифікатор Сторони Номер рахунку,що передав Номер рахунку в Україні Тип рахунку в Україні Назва рахунку в Україні Тип одиниці    
       
    ОСВ ССВ ОВК ОА    
    CH CH-100-672-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 0 0 533,410 0    
    е. загальна кількість ОА, введених в обіг на основі кожного виду діяльності згідно пунктів 3 і 4 статті 3    
    Тип одиниці ОА                  
    Кількість введених в обіг одиниць 0                  
    f. загальна кількість ОСВ, ССВ, ОВК і ОА, переданих в інші реєстри, вказуючи рахунки та реєстри, що придбали    
    ОВК ОСВ ОА ССВ              
      27,340,117                  
                         
Номер транзакції Дата проведення транзакції Країна,ідентифікатор Сторони Номер рахунку,що передав Номер рахунку в Україні Тип рахунку в Україні Назва рахунку в Україні Тип одиниці Код проекту JI (1 на початку - трек 1, 2 на початку -трек 2) схема
ОСВ ССВ ОВК ОА
UA6801 13.02.14 GB GB-121-2870-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 2,624,051       UA1000550 Проекти спільного впровадження
UA6803 13.02.14 GB GB-121-2870-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 1,777,211       UA1000550 Проекти спільного впровадження
UA6805 13.02.14 GB GB-121-2870-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 1,377,885       UA1000550 Проекти спільного впровадження
UA6807 25.02.14 GB GB-121-1325-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 4,739,114       UA1000542 Проекти спільного впровадження
UA6807 25.02.14 GB GB-121-1325-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 1,758,691       UA1000542 Проекти спільного впровадження
UA6809 25.02.14 NL NL-121-865-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 183,838       UA2000013 Проекти спільного впровадження
UA6811 25.02.14 NL NL-121-865-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 89,505       UA2000015 Проекти спільного впровадження
UA6813 05.03.14 CH CH-100-679-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 279,748       UA1000460 Проекти спільного впровадження
UA6815 05.03.14 CH CH-100-679-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 401,246       UA1000477 Проекти спільного впровадження
UA6817 05.03.14 CH CH-100-679-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 30,190       UA1000407 Проекти спільного впровадження
UA6819 05.03.14 CH CH-100-679-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 31,008       UA1000464 Проекти спільного впровадження
UA6901 29.10.14 EU EU-100-5012056-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 396,040       UA2000001 Проекти спільного впровадження
UA6903 06.11.14 NL NL-121-286-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 6,773,277       UA1000548 Проекти спільного впровадження
UA6905 06.11.14 NL NL-121-286-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 6,878,313       UA1000549 Проекти спільного впровадження
                         
                         
    g. загальна кількість ОСВ, ССВ, ОВК і ОА, анульованих на основі діяльності згідно пунктів 3 и 4 статті 3    
    ОВК ОСВ ОА ССВ              
    0 0 0 0              
    h. загальна кількість ОСВ, ССВ, ОВК і ОА, анульованих в результаті прийняття Наглядовим комітетом висновку про невиконання Стороною своїх зобов’язань згідно пункту 1 статті 3    
    ОВК ОСВ ОА ССВ              
    0 0 0 0              
     i. загальна кількість інших анульованих ОСВ, ССВ, ОВК і ОА    
    ОВК ОСВ ОА ССВ              
    0 0 0 0              
    j. загальна кількість вилучених з обігу ОСВ, ССВ, ОВК і ОА    
    ОВК ОСВ ОА ССВ              
    0 0 0 0              
    k.  загальна кількість ОСВ, ССВ і ОВК, перенесених з попереднього періоду дії зобов’язань    
    ОВК ОСВ ОА ССВ              
    0 0 0 0              
    l. поточні авуари ОСВ, ССВ, ОВК і ОА на кожному рахунку    
    Номер рахунку Тип рахунку Назва рахунку (власник рахунку) ОСВ ССВ ОВК ОА        
    UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 533,410 0 4,000,542,103 0        
    UA-210-5-1 Рахунок анулювання чистих джерел викидів (Тип 1) Уряд України 0 0 0 0        
    UA-220-6-1 Рахунок анулювання з причин недотримання (Тип 2) Уряд України 0 0 0 0        
    UA-230-7-1 Рахунок добровільного анулювання (Тип 3) Уряд України 0 0 0 0        
    UA-250-9-1 Рахунок обов’язкового анулювання (Тип 5) Уряд України 0 0 0 0        
    UA-300-10-1  Рахунок вилучення з обігу Уряд України 0 0 0 0        
    UA-411-11-1 Рахунок заміщення тССВ із закінченням терміну дії (Тип 1) Уряд України 0 0 0 0        
    UA-421-12-1 Рахунок заміщення дССВ із закінченням терміну дії (Тип 2) Уряд України 0 0 0 0        
    UA-422-13-1 Рахунок заміщення дССВ з відміною зберігання (Тип 2) Уряд України 0 0 0 0        
    UA-423-14-1  Рахунок заміщення дССВ з ненадання доповіді про сертифікацію (Тип 3) Уряд України 0 0 0 0