Інформація про авуари та операції в Українському реестрі станом на 31.12.2013 р.

Інформація про рахунки та операції в НАЦІОНАЛЬНОМУ ЕЛЕКТРОННОМУ РЕЄСТРІ АНТРОПОГЕННИХ ВИКИДІВ ТА АБСОРБЦІЇ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ УКРАЇНИ станом на 31.12.2013 р.
(інформація надається згідно Національного  плану  заходів  з  реалізації положень Кіотського протоколу до 
Рамкової  конвенції  Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18  серпня  2005  р.     № 346 ( 346-2005-р ), із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 272-р ) п.  4.
а. Загальна кількість ОСВ, ССВ, ОВК і ОА на кожному рахунку станом на початок року
Номер рахунку Тип рахунку Назва рахунку (власник рахунку) ОСВ ССВ ОВК ОА
UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 138833 0 4163258438 0
UA-210-5-1 Рахунок анулювання чистих джерел викидів (Тип 1) Уряд України 0 0 0 0
UA-220-6-1 Рахунок анулювання з причин недотримання (Тип 2) Уряд України 0 0 0 0
UA-230-7-1 Рахунок добровільного анулювання (Тип 3) Уряд України 0 0 0 0
UA-250-9-1 Рахунок обов’язкового анулювання (Тип 5) Уряд України 0 0 0 0
UA-300-10-1  Рахунок вилучення з обігу Уряд України 0 0 0 0
UA-411-11-1 Рахунок заміщення тССВ із закінченням терміну дії (Тип 1) Уряд України 0 0 0 0
UA-421-12-1 Рахунок заміщення дССВ із закінченням терміну дії (Тип 2) Уряд України 0 0 0 0
UA-422-13-1 Рахунок заміщення дССВ з відміною зберігання (Тип 2) Уряд України 0 0 0 0
UA-423-14-1  Рахунок заміщення дССВ з ненадання доповіді про сертифікацію (Тип 3) Уряд України 0 0 0 0
b.  загальна кількість ОВК, введених в обіг на основі встановленої кількості на виконання пунктів 7 і 8 статті 3
Тип одиниці ОВК
Кількість введених в обіг одиниць 0
c.  загальна кількість ОСВ, введених в обіг на основі проектів за статтею 6
Тип одиниці ОСВ
Кількість введених в обіг одиниць 145076096
d.  загальна кількість ОСВ, ССВ, ОВК і ОА,  придбаних з інших реєстрів, вказуючи рахунки та реєстри, що передали
Країна,ідентифікатор Сторони Номер рахунку,що передав Номер рахунку в Україні Тип рахунку в Україні Назва рахунку в Україні Тип одиниці
ОСВ ССВ ОВК ОА
CH CH15838 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 0 0 18789985 0
е. загальна кількість ОА, введених в обіг на основі кожного виду діяльності згідно пунктів 3 і 4 статті 3
Тип одиниці ОА
Кількість введених в обіг одиниць 0
f. загальна кількість ОСВ, ССВ, ОВК і ОА, переданих в інші реєстри, вказуючи рахунки та реєстри, що придбали
ОВК ОСВ ОА ССВ
9090107 148838865    
Номер транзакції Дата проведення транзакції Країна,ідентифікатор Сторони Номер рахунку,що передав Номер рахунку в Україні Тип рахунку в Україні Назва рахунку в Україні Тип одиниці Код проекту JI (1 на початку - трек 1, 2 на початку -трек 2)
ОСВ ССВ ОВК ОА
UA5600 12.02.2013 SE SE-121-926-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 563358   UA1000022
UA5701 19.02.2013 CH CH-100-672-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 63945   UA1000157
UA5703 19.02.2013 CH CH-100-672-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 140753   UA1000297
UA5705 19.02.2013 CH CH-100-672-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 464426   UA1000026
UA5707 19.02.2013 CH CH-100-672-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 392657   UA1000027
UA5900 25.02.2013 GB GB-121-1037-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 162991   UA1000130
UA5902 25.02.2013 NL NL-121-385-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 75924   UA1000262
UA5903 25.02.2013 ES ES-121-1003400-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 391381   UA1000262
UA5905 25.02.2013 ES ES-121-898-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 476541   UA1000262
UA5907 25.02.2013 ES ES-121-898-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 461332   UA1000262
UA5909 25.02.2013 ES ES-121-898-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 381018   UA1000274
UA5911 25.02.2013 ES ES-121-898-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 353686   UA1000274
UA5913 25.02.2013 ES ES-121-898-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 351450   UA1000280
UA5915 25.02.2013 ES ES-121-898-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 345782   UA1000280
UA5917 26.02.2013 GB GB-121-2507-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 2268183   UA1000515
UA5919 26.02.2013 GB GB-121-2507-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 2465909   UA1000515
UA5921 26.02.2013 GB GB-121-2715-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 2078131   UA1000514
UA5923 26.02.2013 BE BE-121-484-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 61852   UA2000021
UA5925 26.02.2013 NL NL-121-273-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 83437   UA2000026
UA5927 26.02.2013 GB GB-121-2715-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 3623799   UA1000521
UA5929 26.02.2013 GB GB-121-2715-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 1423150   UA1000522
UA5930 27.02.2013 FR FR-121-1165-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 138833   UA1000258
UA5932 27.02.2013 CH CH-100-679-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 4163451   UA1000516
UA5934 27.02.2013 CH CH-100-679-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 2484103   UA1000517
UA5936 27.02.2013 CH CH-100-679-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 10596379   UA1000513
UA5938 27.02.2013 CH CH-100-370-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 480916   UA1000511
UA5940 27.02.2013 GB GB-121-2870-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 653006   UA1000502
UA5942 27.02.2013 CH CH-100-679-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 10053165   UA1000512
UA5944 27.02.2013 CH CH-100-679-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 2702368   UA1000468
UA5946 27.02.2013 DE DE-121-1914-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 43312   UA1000260
UA5948 27.02.2013 DE DE-121-1914-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 85671   UA1000399
UA5950 01.03.2013 DE DE-121-1914-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 75812   UA1000301
UA5952 01.03.2013 NL NL-121-608-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 137565   UA2000011
UA5955 14.03.2013 GB GB-121-1325-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 3499996   UA1000506
UA5957 14.03.2013 GB GB-121-1325-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 1961394   UA1000503
UA5959 14.03.2013 GB GB-121-1325-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 4837114   UA1000520
UA5961 14.03.2013 CH CH-100-1036-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 673040   UA1000224
UA5963 14.03.2013 EE EE-121-3492-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 1343523   UA1000523
UA5965 14.03.2013 GB GB-121-2611-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 49439   UA1000423
UA5967 14.03.2013 CH CH-100-672-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 66238   UA1000198
UA5968 14.03.2013 CH CH-100-370-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 1138084   UA1000198
UA5970 14.03.2013 NL NL-121-776-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 172219   UA2000008
UA6001 28.03.2013 GB GB-121-1037-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 22009       UA1000130
UA6100 16.04.2013 CH CH-100-370-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України   114938   UA
UA6101 16.04.2013 CH CH-100-679-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України   401208   UA
UA6102 16.04.2013 CH CH-100-679-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України   399941   UA
UA6103 16.04.2013 CH CH-100-679-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України   644050   UA
UA6104 17.04.2013 CH CH-100-679-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України   279647   UA
UA6105 17.04.2013 CH CH-100-679-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України   87749   UA
UA6106 17.04.2013 CH CH-100-370-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України   3587336   UA
UA6107 17.04.2013 CH CH-100-370-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України   528117   UA
UA6108 17.04.2013 CH CH-100-370-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України   1708729   UA
UA6110 18.04.2013 PL PL-121-1138-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 6501405       UA1000474
UA6112 18.04.2013 EE EE-121-3492-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 3536198       UA1000452
UA6114 20.04.2013 GB GB-121-2507-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 3708578       UA1000500
UA6116 20.04.2013 GB GB-121-2715-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 2210856       UA1000510
UA6118 20.04.2013 GB GB-121-2715-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 4813005       UA1000485
UA6120 20.04.2013 GB GB-121-2715-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 8695390       UA1000509
UA6122 20.04.2013 CH CH-100-370-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 161431       UA1000466
UA6124 20.04.2013 CH CH-100-370-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 790733       UA1000330
UA6126 20.04.2013 CH CH-100-370-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 98836       UA1000115
UA6128 20.04.2013 CH CH-100-370-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 105031       UA1000165
UA6200 23.04.2013 GB GB-121-1325-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України   1092334   UA
UA6202 23.04.2013 GB GB-121-1325-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 2259750       UA1000411
UA6204 23.04.2013 GB GB-121-1325-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 484267       UA1000411
UA6206 23.04.2013 CH CH-100-679-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 10993210       UA1000540
UA6208 23.04.2013 CH CH-100-679-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 4889886       UA1000541
UA6208 23.04.2013 CH CH-100-679-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 5537025       UA1000541
UA6210 23.04.2013 CH CH-100-370-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 214606       UA1000368
UA6212 23.04.2013 CH CH-100-679-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 590462       UA1000473
UA6214 25.04.2013 NL NL-121-385-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 42796       UA1000508
UA6217 25.04.2013 NL NL-121-385-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 123940       UA1000100
UA6218 25.04.2013 CH CH-100-679-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України   246058   UA
UA6220 29.04.2013 NL NL-121-385-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 639855       UA1000262
UA6222 29.04.2013 NL NL-121-385-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 790297       UA1000262
UA6224 14.05.2013 CH CH-100-1039-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 321908       UA1000504
UA6226 20.05.2013 NL NL-121-608-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 251625       UA1000536
UA6228 20.05.2013 NL NL-121-608-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 579381       UA1000535
UA6230 20.05.2013 GB GB-121-2507-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 146008       UA2000016
UA6232 24.05.2013 CH CH-100-679-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 935882       UA1000516
UA6234 24.05.2013 CH CH-100-370-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 375503       UA1000175
UA6236 29.05.2013 CH CH-100-370-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 505830       UA1000284
UA6301 06.06.2013 PL PL-121-1138-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 4428571       UA1000454
UA6303 12.06.2013 PL PL-121-1138-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 1411911       UA1000316
UA6401 30.07.2013 GB GB-121-2538-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 1433       UA2000044
UA6403 30.07.2013 GB GB-121-2538-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 4070       UA2000047
UA6405 30.07.2013 GB GB-121-2538-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 3525       UA2000043
UA6407 30.07.2013 GB GB-121-2538-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 4561       UA2000045
UA6409 30.07.2013 GB GB-121-2538-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 9688       UA2000048
UA6411 30.07.2013 GB GB-121-2538-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 10074       UA2000046
UA6413 30.08.2013 NL NL-121-385-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 25582       UA1000100
UA6415 30.08.2013 NL NL-121-385-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 68799       UA1000470
UA6417 04.09.2013 EE EE-121-3492-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 507034       UA1000483
UA6419 04.09.2013 EE EE-121-3492-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 1654163       UA1000482
UA6602 18.09.2013 CH CH-100-1104-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 9578612       UA1000545
UA6604 18.09.2013 CH CH-100-1104-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 166959       UA1000512
UA6606 18.09.2013 GB GB-121-2870-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 113717       UA1000461
UA6608 18.09.2013 GB GB-121-2870-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 145790       UA1000465
UA6610 18.09.2013 GB GB-121-2870-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 351509       UA1000472
UA6612 18.09.2013 CH CH-100-1104-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 3852198       UA1000468
UA6614 08.10.2013 EU EU-100-5012056-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 108915       UA2000001
UA6701 02.12.2013 NL NL-100-9-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 175235       UA1000226
UA6703 02.12.2013 NL NL-121-385-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 45935       UA1000508
UA6705 02.12.2013 GB GB-121-2507-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 235612       UA2000016
g. загальна кількість ОСВ, ССВ, ОВК і ОА, анульованих на основі діяльності згідно пунктів 3 и 4 статті 3
ОВК ОСВ ОА ССВ
0 0 0 0
h. загальна кількість ОСВ, ССВ, ОВК і ОА, анульованих в результаті прийняття Наглядовим комітетом висновку про невиконання Стороною своїх зобов’язань згідно пункту 1 статті 3
ОВК ОСВ ОА ССВ
0 0 0 0
 i. загальна кількість інших анульованих ОСВ, ССВ, ОВК і ОА
ОВК ОСВ ОА ССВ
0 0 0 0
j. загальна кількість вилучених з обігу ОСВ, ССВ, ОВК і ОА
ОВК ОСВ ОА ССВ
0 0 0 0
k.  загальна кількість ОСВ, ССВ і ОВК, перенесених з попереднього періоду дії зобов’язань
ОВК ОСВ ОА ССВ
0 0 0 0
l. поточні авуари ОСВ, ССВ, ОВК і ОА на кожному рахунку
Номер рахунку Тип рахунку Назва рахунку (власник рахунку) ОСВ ССВ ОВК ОА
UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України   0 4027882220 0
             
UA-210-5-1 Рахунок анулювання чистих джерел викидів (Тип 1) Уряд України 0 0 0 0
UA-220-6-1 Рахунок анулювання з причин недотримання (Тип 2) Уряд України 0 0 0 0
UA-230-7-1 Рахунок добровільного анулювання (Тип 3) Уряд України 0 0 0 0
UA-250-9-1 Рахунок обов’язкового анулювання (Тип 5) Уряд України 0 0 0 0
UA-300-10-1  Рахунок вилучення з обігу Уряд України 0 0 0 0
UA-411-11-1 Рахунок заміщення тССВ із закінченням терміну дії (Тип 1) Уряд України 0 0 0 0
UA-421-12-1 Рахунок заміщення дССВ із закінченням терміну дії (Тип 2) Уряд України 0 0 0 0
UA-422-13-1 Рахунок заміщення дССВ з відміною зберігання (Тип 2) Уряд України 0 0 0 0
UA-423-14-1  Рахунок заміщення дССВ з ненадання доповіді про сертифікацію (Тип 3) Уряд України 0 0 0 0