ПОТОЧНА інформація про авуари та операції в Українському реестрі (станом на 19.03.2013)

Інформація про рахунки та операції в НАЦІОНАЛЬНОМУ ЕЛЕКТРОННОМУ РЕЄСТРІ АНТРОПОГЕННИХ ВИКИДІВ ТА АБСОРБЦІЇ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ УКРАЇНИ станом на 19.03.2013 р.    
(інформація надається згідно Національного  плану  заходів  з  реалізації положень Кіотського протоколу до     
Рамкової  конвенції  Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18  серпня  2005  р.     № 346 ( 346-2005-р ), із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 272-р ) п.  4.    
а. Загальна кількість ОСВ, ССВ, ОВК і ОА на кожному рахунку станом на початок року
Номер рахунку Тип рахунку Назва рахунку (власник рахунку) ОСВ ССВ ОВК ОА
UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 138833 0 4163258438 0
UA-210-5-1 Рахунок анулювання чистих джерел викидів (Тип 1) Уряд України 0 0 0 0
UA-220-6-1 Рахунок анулювання з причин недотримання (Тип 2) Уряд України 0 0 0 0
UA-230-7-1 Рахунок добровільного анулювання (Тип 3) Уряд України 0 0 0 0
UA-250-9-1 Рахунок обов’язкового анулювання (Тип 5) Уряд України 0 0 0 0
UA-300-10-1  Рахунок вилучення з обігу Уряд України 0 0 0 0
UA-411-11-1 Рахунок заміщення тССВ із закінченням терміну дії (Тип 1) Уряд України 0 0 0 0
UA-421-12-1 Рахунок заміщення дССВ із закінченням терміну дії (Тип 2) Уряд України 0 0 0 0
UA-422-13-1 Рахунок заміщення дССВ з відміною зберігання (Тип 2) Уряд України 0 0 0 0
UA-423-14-1  Рахунок заміщення дССВ з ненадання доповіді про сертифікацію (Тип 3) Уряд України 0 0 0 0
b.  загальна кількість ОВК, введених в обіг на основі встановленої кількості на виконання пунктів 7 і 8 статті 3
Тип одиниці ОВК
Кількість введених в обіг одиниць 34155683
c.  загальна кількість ОСВ, введених в обіг на основі проектів за статтею 6
Тип одиниці ОСВ
Кількість введених в обіг одиниць 0
d.  загальна кількість ОСВ, ССВ, ОВК і ОА,  придбаних з інших реєстрів, вказуючи рахунки та реєстри, що передали
Країна,ідентифікатор Сторони Номер рахунку,що передав Номер рахунку в Україні Тип рахунку в Україні Назва рахунку в Україні Тип одиниці
ОСВ ССВ ОВК ОА
- - - - - 0 0 0 0
е. загальна кількість ОА, введених в обіг на основі кожного виду діяльності згідно пунктів 3 і 4 статті 3
Тип одиниці ОА
Кількість введених в обіг одиниць 0
f. загальна кількість ОСВ, ССВ, ОВК і ОА, переданих в інші реєстри, вказуючи рахунки та реєстри, що придбали
ОВК ОСВ ОА ССВ
       
                 
Номер транзакції Дата проведення транзакції Країна,ідентифікатор Сторони Номер рахунку,що передав Номер рахунку в Україні Тип рахунку в Україні Назва рахунку в Україні Тип одиниці Код проекту JI (1 на початку - трек 1, 2 на початку -трек 2) Схема
ОСВ ССВ ОВК ОА
UA5600 12.02.2013 SE SE-121-926-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 563358       UA1000022 спільне впровадження
UA5701 19.02.2013 CH CH-100-672-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 63945       UA1000157 спільне впровадження
UA5703 19.02.2013 CH CH-100-672-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 140753       UA1000297 спільне впровадження
UA5705 19.02.2013 CH CH-100-672-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 464426       UA1000026 спільне впровадження
UA5707 19.02.2013 CH CH-100-672-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 392657       UA1000027 спільне впровадження
UA5900 25.02.2013 GB GB-121-1037-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 162991       UA1000130 спільне впровадження
UA5902 25.02.2013 NL NL-121-385-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 75924       UA1000262 спільне впровадження
UA5903 25.02.2013 ES ES-121-1003400-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 391381       UA1000262 спільне впровадження
UA5905 25.02.2013 ES ES-121-898-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 476541       UA1000262 спільне впровадження
UA5907 25.02.2013 ES ES-121-898-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 461332       UA1000262 спільне впровадження
UA5909 25.02.2013 ES ES-121-898-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 381018       UA1000274 спільне впровадження
UA5911 25.02.2013 ES ES-121-898-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 353686       UA1000274 спільне впровадження
UA5913 25.02.2013 ES ES-121-898-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 351450       UA1000280 спільне впровадження
UA5915 25.02.2013 ES ES-121-898-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 345782       UA1000280 спільне впровадження
UA5917 26.02.2013 GB GB-121-2507-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 2268183       UA1000515 спільне впровадження
UA5919 26.02.2013 GB GB-121-2507-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 2465909       UA1000515 спільне впровадження
UA5921 26.02.2013 GB GB-121-2715-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 2078131       UA1000514 спільне впровадження
UA5923 26.02.2013 BE BE-121-484-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 61852       UA2000021 спільне впровадження
UA5925 26.02.2013 NL NL-121-273-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 83437       UA2000026 спільне впровадження
UA5927 26.02.2013 GB GB-121-2715-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 3623799       UA1000521 спільне впровадження
UA5929 26.02.2013 GB GB-121-2715-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 1423150       UA1000522 спільне впровадження
UA5930 27.02.2013 FR FR-121-1165-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 138833       UA1000258 спільне впровадження
UA5932 27.02.2013 CH CH-100-679-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 4163451       UA1000516 спільне впровадження
UA5934 27.02.2013 CH CH-100-679-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 2484103       UA1000517 спільне впровадження
UA5936 27.02.2013 CH CH-100-679-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 10596379       UA1000513 спільне впровадження
UA5938 27.02.2013 CH CH-100-370-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 480916       UA1000511 спільне впровадження
UA5940 27.02.2013 GB GB-121-2870-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 653006       UA1000502 спільне впровадження
UA5942 27.02.2013 CH CH-100-679-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 10053165       UA1000512 спільне впровадження
UA5944 27.02.2013 CH CH-100-679-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 2702368       UA1000468 спільне впровадження
UA5946 27.02.2013 DE DE-121-1914-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 43312       UA1000260 спільне впровадження
UA5948 27.02.2013 DE DE-121-1914-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 85671       UA1000399 спільне впровадження
UA5950 01.03.2013 DE DE-121-1914-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 75812       UA1000301 спільне впровадження
UA5952 01.03.2013 NL NL-121-608-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 137565       UA2000011 спільне впровадження
UA5955 14.03.2013 GB GB-121-1325-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 3499996       UA1000506 спільне впровадження
UA5957 14.03.2013 GB GB-121-1325-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 1961394       UA1000503 спільне впровадження
UA5959 14.03.2013 GB GB-121-1325-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 4837114       UA1000520 спільне впровадження
UA5961 14.03.2013 CH CH-100-1036-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 673040       UA1000224 спільне впровадження
UA5963 14.03.2013 EE EE-121-3492-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 1343523       UA1000523 спільне впровадження
UA5965 14.03.2013 GB GB-121-2611-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 49439       UA1000423 спільне впровадження
UA5967 14.03.2013 CH CH-100-672-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 66238       UA1000198 спільне впровадження
UA5968 14.03.2013 CH CH-100-370-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 1138084       UA1000198 спільне впровадження
UA5970 14.03.2013 NL NL-121-776-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 172219       UA2000008 спільне впровадження
                         
g. загальна кількість ОСВ, ССВ, ОВК і ОА, анульованих на основі діяльності згідно пунктів 3 и 4 статті 3
ОВК ОСВ ОА ССВ
0 0 0 0
h. загальна кількість ОСВ, ССВ, ОВК і ОА, анульованих в результаті прийняття Наглядовим комітетом висновку про невиконання Стороною своїх зобов’язань згідно пункту 1 статті 3
ОВК ОСВ ОА ССВ
0 0 0 0
 i. загальна кількість інших анульованих ОСВ, ССВ, ОВК і ОА
ОВК ОСВ ОА ССВ
0 0 0 0
j. загальна кількість вилучених з обігу ОСВ, ССВ, ОВК і ОА
ОВК ОСВ ОА ССВ
0 0 0 0
k.  загальна кількість ОСВ, ССВ і ОВК, перенесених з попереднього періоду дії зобов’язань
ОВК ОСВ ОА ССВ
0 0 0 0
l. поточні авуари ОСВ, ССВ, ОВК і ОА на кожному рахунку
Номер рахунку Тип рахунку Назва рахунку (власник рахунку) ОСВ ССВ ОВК ОА
UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 0 0 4101411938 0
UA-210-5-1 Рахунок анулювання чистих джерел викидів (Тип 1) Уряд України 0 0 0 0
UA-220-6-1 Рахунок анулювання з причин недотримання (Тип 2) Уряд України 0 0 0 0
UA-230-7-1 Рахунок добровільного анулювання (Тип 3) Уряд України 0 0 0 0
UA-250-9-1 Рахунок обов’язкового анулювання (Тип 5) Уряд України 0 0 0 0
UA-300-10-1  Рахунок вилучення з обігу Уряд України 0 0 0 0
UA-411-11-1 Рахунок заміщення тССВ із закінченням терміну дії (Тип 1) Уряд України 0 0 0 0
UA-421-12-1 Рахунок заміщення дССВ із закінченням терміну дії (Тип 2) Уряд України 0 0 0 0
UA-422-13-1 Рахунок заміщення дССВ з відміною зберігання (Тип 2) Уряд України 0 0 0 0
UA-423-14-1  Рахунок заміщення дССВ з ненадання доповіді про сертифікацію (Тип 3) Уряд України 0 0 0 0