Інформація про авуари та операції в Українському реестрі станом на 31.12.2012 р.

Інформація про рахунки та операції в НАЦІОНАЛЬНОМУ ЕЛЕКТРОННОМУ РЕЄСТРІ АНТРОПОГЕННИХ ВИКИДІВ ТА АБСОРБЦІЇ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ УКРАЇНИ станом на 31.12.2012 р.
(інформація надається згідно Національного  плану  заходів  з  реалізації положень Кіотського протоколу до 
Рамкової  конвенції  Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18  серпня  2005  р.     № 346 ( 346-2005-р ), із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 272-р ) п.  4.
а. Загальна кількість ОСВ, ССВ, ОВК і ОА на кожному рахунку станом на початок року    
Номер рахунку Тип рахунку Назва рахунку (власник рахунку) ОСВ ССВ ОВК ОА
  UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 0 0 4513865076 0
  UA-210-5-1 Рахунок анулювання чистих джерел викидів (Тип 1) Уряд України 0 0 0 0
  UA-220-6-1 Рахунок анулювання з причин недотримання (Тип 2) Уряд України 0 0 0 0
  UA-230-7-1 Рахунок добровільного анулювання (Тип 3) Уряд України 0 0 0 0
  UA-250-9-1 Рахунок обов’язкового анулювання (Тип 5) Уряд України 0 0 0 0
  UA-300-10-1  Рахунок вилучення з обігу Уряд України 0 0 0 0
  UA-411-11-1 Рахунок заміщення тССВ із закінченням терміну дії (Тип 1) Уряд України 0 0 0 0
  UA-421-12-1 Рахунок заміщення дССВ із закінченням терміну дії (Тип 2) Уряд України 0 0 0 0
  UA-422-13-1 Рахунок заміщення дССВ з відміною зберігання (Тип 2) Уряд України 0 0 0 0
  UA-423-14-1  Рахунок заміщення дССВ з ненадання доповіді про сертифікацію (Тип 3) Уряд України 0 0 0 0
b.  загальна кількість ОВК, введених в обіг на основі встановленої кількості на виконання пунктів 7 і 8 статті 3
Тип одиниці ОВК
Кількість введених в обіг одиниць  
c.  загальна кількість ОСВ, введених в обіг на основі проектів за статтею 6
Тип одиниці ОСВ
Кількість введених в обіг одиниць 282104386
d.  загальна кількість ОСВ, ССВ, ОВК і ОА,  придбаних з інших реєстрів, вказуючи рахунки та реєстри, що передали
Країна,ідентифікатор Сторони Номер рахунку,що передав Номер рахунку в Україні Тип рахунку в Україні Назва рахунку в Україні Тип одиниці
ОСВ ССВ ОВК ОА
CH CH-100-370-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 720248 0 0 0
е. загальна кількість ОА, введених в обіг на основі кожного виду діяльності згідно пунктів 3 і 4 статті 3        
Тип одиниці ОА
Кількість введених в обіг одиниць 0
f. загальна кількість ОСВ, ССВ, ОВК і ОА, переданих в інші реєстри, вказуючи рахунки та реєстри, що придбали
ОВК ОСВ ОА ССВ
281965553 0 360124 0
 
Номер транзакції Дата проведення транзакції Країна,ідентифікатор Сторони Номер рахунку,що передав Номер рахунку в Україні Тип рахунку в Україні Назва рахунку в Україні Тип одиниці Код проекту JI (1 на початку - трек 1, 2 на початку -трек 2) Схема
ОСВ ССВ ОВК ОА
UA4001 23.03.2012 CH CH-100-370-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 131033       UA1000195 спільного впровадження
UA4003 23.03.2012 CH CH-100-370-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 247899       UA1000115 спільного впровадження
UA4004 23.03.2012 DK DK-100-17896-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 50227       UA1000115 спільного впровадження
UA4006 23.03.2012 CH CH-100-370-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 316813       UA1000165 спільного впровадження
UA4101 13.04.2012 CH CH-100-370-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 183782       UA1000283 спільного впровадження
UA4103 13.04.2012 CH CH-100-370-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 176342       UA1000175 спільного впровадження
UA4103 13.04.2012 CH CH-100-370-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 476173       UA1000175 спільного впровадження
UA4105 23.04.2012 CH CH-100-370-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 552047       UA1000284 спільного впровадження
UA4107 26.04.2012 NL NL-121-286-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 991475       UA1000317 спільного впровадження
UA4109 26.04.2012 ES ES-121-898-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 445469       UA1000262 спільного впровадження
UA4111 27.04.2012 CH CH-100-370-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 41273       UA1000269 спільного впровадження
UA4113 27.04.2012 ES ES-121-898-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 485879       UA1000262 спільного впровадження
UA4115 27.04.2012 ES ES-121-898-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 1140132       UA1000280 спільного впровадження
UA4117 27.04.2012 ES ES-121-898-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 1095693       UA1000274 спільного впровадження
UA4201 18.05.2012 CH CH-100-370-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 76160       UA1000291 спільного впровадження
UA4203 18.05.2012 CH CH-100-370-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 664088       UA1000293 спільного впровадження
UA4205 18.05.2012 CH CH-100-370-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 626792       UA1000285 спільного впровадження
UA4207 18.05.2012 CH CH-100-370-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 276005       UA1000295 спільного впровадження
UA4209 18.05.2012 PL PL-121-1138-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 922174       UA1000321 спільного впровадження
UA4211 23.05.2012 GB GB-121-2507-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 744585       UA1000327 спільного впровадження
UA4213 23.05.2012 CH CH-100-679-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 3980467       UA1000326 спільного впровадження
UA4215 23.05.2012 CH CH-100-370-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 789870       UA1000287 спільного впровадження
UA4217 28.05.2012 NL NL-121-286-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 570000       UA1000329 спільного впровадження
UA4219 30.05.2012 NL NL-121-286-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 571813       UA1000329 спільного впровадження
UA4221 30.05.2012 CH CH-100-370-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 5480733       UA1000330 спільного впровадження
UA4223 31.05.2012 CH CH-100-370-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 266846       UA1000331 спільного впровадження
UA4301 27.06.2012 CH CH-100-1060-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 738001       UA1000342 спільного впровадження
UA4303 27.06.2012 CH CH-100-1060-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 712103       UA1000341 спільного впровадження
UA4305 03.07.2012 NL NL-121-608-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 110332       UA1000275 спільного впровадження
UA4401 19.07.2012 GB GB-121-2507-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 264958       UA1000350 спільного впровадження
UA4403 19.07.2012 CH CH-100-370-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 135975       UA1000195 спільного впровадження
UA4405 19.07.2012 CH CH-100-370-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 208470       UA1000273 спільного впровадження
UA4407 19.07.2012 GB GB-121-2507-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 3611793       UA1000348 спільного впровадження
UA4409 25.07.2012 NL NL-121-385-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 73293       UA1000100 спільного впровадження
UA4410 25.07.2012 ES ES-121-1003400-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 69294       UA1000100 спільного впровадження
UA4412 25.07.2012 NL NL-121-273-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 219704       UA2000034 спільного впровадження
UA4414 25.07.2012 DE DE-120-125-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 18123       UA2000027 спільного впровадження
UA4416 25.07.2012 NL NL-121-273-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 1369211       UA2000037 спільного впровадження
UA4418 25.07.2012 NL NL-121-776-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 85675       UA2000008 спільного впровадження
UA4703 21.08.2012 CH CH-100-679-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 474774       UA1000369 спільного впровадження
UA4705 29.08.2012 CH CH-100-370-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 297140       UA1000290 спільного впровадження
UA4707 30.08.2012 NL NL-121-286-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 2001917       UA1000378 спільного впровадження
UA4709 30.08.2012 NL NL-121-286-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 1225809       UA1000381 спільного впровадження
UA4711 30.08.2012 NL NL-121-286-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 1496951       UA1000380 спільного впровадження
UA4713 30.08.2012 NL NL-121-286-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 1664788       UA1000379 спільного впровадження
UA4715 30.08.2012 GB GB-121-2507-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 250710       UA1000375 спільного впровадження
UA4717 31.08.2012 NL NL-121-273-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 52329       UA2000020 спільного впровадження
UA4718 31.08.2012 GB GB-121-2507-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 285279       UA2000020 спільного впровадження
UA4720 31.08.2012 GB GB-121-2507-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 5127994       UA1000376 спільного впровадження
UA4722 21.09.2012 GB GB-121-1208-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 42890       UA1000220 спільного впровадження
UA4801 27.09.2012 GB GB-121-2507-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 1928171       UA1000392 спільного впровадження
UA4803 27.09.2012 GB GB-121-2507-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 2263902       UA1000392 спільного впровадження
UA4805 27.09.2012 GB GB-121-2507-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 2189464       UA1000392 спільного впровадження
UA4807 27.09.2012 CH CH-100-370-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 309494       UA1000368 спільного впровадження
UA4809 27.09.2012 CH CH-100-370-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 269074       UA1000363 спільного впровадження
UA4811 27.09.2012 CH CH-100-370-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 566333       UA1000175 спільного впровадження
UA4813 27.09.2012 GB GB-121-2507-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 1568385       UA1000393 спільного впровадження
UA4815 02.10.2012 NL NL-121-286-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 1991975       UA1000384 спільного впровадження
UA4817 02.10.2012 NL NL-121-286-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 2117222       UA1000385 спільного впровадження
UA4819 02.10.2012 GB GB-121-2507-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 2165809       UA1000396 спільного впровадження
UA4821 02.10.2012 CH CH-100-679-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 502494       UA1000391 спільного впровадження
UA4823 02.10.2012 CH CH-100-679-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 680633       UA1000298 спільного впровадження
UA4825 09.10.2012 CH CH-100-679-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 531826       UA1000389 спільного впровадження
UA4827 09.10.2012 CH CH-100-370-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 39936       UA1000331 спільного впровадження
UA4829 09.10.2012 CH CH-100-679-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 477637       UA1000388 спільного впровадження
UA4831 09.10.2012 NL NL-121-776-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 81164       UA2000008 спільного впровадження
UA4901 15.10.2012 GB GB-121-2507-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 2904172       UA1000401 спільного впровадження
UA4903 15.10.2012 NL NL-121-273-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 79000       UA1000400 спільного впровадження
UA4904 15.10.2012 GB GB-121-2507-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 1571128       UA1000400 спільного впровадження
UA4906 15.10.2012 GB GB-121-2507-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 1955673       UA1000400 спільного впровадження
UA4908 15.10.2012 GB GB-121-2507-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 1762741       UA1000400 спільного впровадження
UA4910 15.10.2012 NL NL-121-273-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 200000       UA1000401 спільного впровадження
UA4911 15.10.2012 GB GB-121-2507-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 2046561       UA1000401 спільного впровадження
UA4913 15.10.2012 GB GB-121-2507-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 2904172       UA1000401 спільного впровадження
UA4915 17.10.2012 GB GB-121-2870-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 725903       UA1000403 спільного впровадження
UA4917 17.10.2012 GB GB-121-2870-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 3491809       UA1000404 спільного впровадження
UA4919 17.10.2012 CH CH-100-679-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 3298334       UA1000405 спільного впровадження
UA4921 17.10.2012 CH CH-100-679-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 2134726       UA1000406 спільного впровадження
UA4923 17.10.2012 CH CH-100-679-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 1497437       UA1000407 спільного впровадження
UA4925 23.10.2012 GB GB-121-1037-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 198775       UA1000130 спільного впровадження
UA4927 24.10.2012 GB GB-121-2870-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 1259435       UA1000414 спільного впровадження
UA4929 24.10.2012 GB GB-121-2870-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 1542054       UA1000415 спільного впровадження
UA4931 24.10.2012 GB GB-121-2870-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 1848059       UA1000416 спільного впровадження
UA4933 24.10.2012 GB GB-121-2870-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 2121058       UA1000419 спільного впровадження
UA4935 24.10.2012 GB GB-121-2870-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 706514       UA1000418 спільного впровадження
UA4937 29.10.2012 GB GB-121-2507-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 144470       UA2000016 спільного впровадження
UA4939 29.10.2012 GB GB-121-2507-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 555341       UA1000266 спільного впровадження
UA4941 29.10.2012 GB GB-121-2507-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 73284       UA1000189 спільного впровадження
UA4943 29.10.2012 GB GB-121-2507-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 96645       UA1000272 спільного впровадження
UA4945 29.10.2012 GB GB-121-2507-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 22189       UA1000222 спільного впровадження
UA4947 30.10.2012 NL NL-100-9-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 197821       UA1000226 спільного впровадження
UA4949 30.10.2012 CH CH-100-705-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 71179       UA1000185 спільного впровадження
UA4951 30.10.2012 GB GB-121-2507-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 129765       UA2000015 спільного впровадження
UA4953 30.10.2012 LU LU-121-115-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 0       UA1000258 спільного впровадження
UA4955 01.11.2012 GB GB-121-1325-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 213709       UA1000205 спільного впровадження
UA4957 01.11.2012 GB GB-121-1325-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 74973       UA1000206 спільного впровадження
UA4959 01.11.2012 NL NL-121-776-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 46693       UA2000018 спільного впровадження
UA4961 01.11.2012 GB GB-121-2870-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 3669297       UA1000436 спільного впровадження
UA4963 01.11.2012 GB GB-121-2870-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 953167       UA1000435 спільного впровадження
UA4965 02.11.2012 CH CH-100-370-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 300077       UA1000433 спільного впровадження
UA4967 02.11.2012 CH CH-100-370-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 188552       UA1000402 спільного впровадження
UA4969 02.11.2012 CH CH-100-370-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 130171       UA1000195 спільного впровадження
UA5001 14.11.2012 GB GB-121-2870-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 132936       UA1000418 спільного впровадження
UA5003 14.11.2012 GB GB-121-2870-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 736299       UA1000436 спільного впровадження
UA5005 14.11.2012 GB GB-121-2870-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 400728       UA1000440 спільного впровадження
UA5007 14.11.2012 GB GB-121-2870-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 75060       UA1000440 спільного впровадження
UA5009 14.11.2012 GB GB-121-2870-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 397548       UA1000419 спільного впровадження
UA5011 14.11.2012 GB GB-121-2870-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 391157       UA1000416 спільного впровадження
UA5013 14.11.2012 GB GB-121-2870-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 186276       UA1000435 спільного впровадження
UA5015 14.11.2012 GB GB-121-2870-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 264137       UA1000415 спільного впровадження
UA5017 14.11.2012 GB GB-121-2870-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 368481       UA1000414 спільного впровадження
UA5019 14.11.2012 GB GB-121-2870-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 3258074       UA1000442 спільного впровадження
UA5021 14.11.2012 NL NL-100-9-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 63652       UA1000031 спільного впровадження
UA5101 19.11.2012 CH CH-100-1037-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 37833       UA1000255 спільного впровадження
UA5105 19.11.2012 GB GB-121-2870-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 196019       UA1000441 спільного впровадження
UA5107 19.11.2012 CH CH-100-1060-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 954021       UA1000421 спільного впровадження
UA5109 21.11.2012 CH CH-100-1060-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 2697721       UA1000422 спільного впровадження
UA5111 21.11.2012 NL NL-121-286-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 3900407       UA1000426 спільного впровадження
UA5113 21.11.2012 NL NL-121-286-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 2036939       UA1000430 спільного впровадження
UA5201 28.11.2012 GB GB-121-2870-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 142920       UA1000403 спільного впровадження
UA5203 28.11.2012 CH CH-100-679-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 4470802       UA1000460 спільного впровадження
UA5205 28.11.2012 GB GB-121-2870-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 2606536       UA1000461 спільного впровадження
UA5206 28.11.2012 GB GB-121-2611-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 135411       UA1000423 спільного впровадження
UA5208 29.11.2012 GB GB-121-800-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 62963       UA2000006 спільного впровадження
UA5210 29.11.2012 CH CH-100-370-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 3165060       UA1000466 спільного впровадження
UA5212 29.11.2012 CH CH-100-1036-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 1946386       UA1000223 спільного впровадження
UA5214 29.11.2012 GB GB-121-2870-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 3834504       UA1000465 спільного впровадження
UA5216 29.11.2012 GB GB-121-800-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 108528       UA2000036 спільного впровадження
UA5218 29.11.2012 CH CH-100-370-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 2484556       UA1000466 спільного впровадження
UA5220 30.11.2012 CH CH-100-679-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 360124       UA1000468 спільного впровадження
UA5220 30.11.2012 CH CH-100-679-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 4915823       UA1000468 спільного впровадження
UA5222 30.11.2012 CH CH-100-1044-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 1530663       UA1000299 спільного впровадження
UA5223 30.11.2012 CH CH-100-370-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 955964       UA1000299 спільного впровадження
UA5225 04.12.2012 CH CH-100-679-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 533812       UA1000464 спільного впровадження
UA5227 04.12.2012 GB GB-121-2870-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 310701       UA1000467 спільного впровадження
UA5229 04.12.2012 GB GB-121-2870-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 377907       UA1000463 спільного впровадження
UA5231 05.12.2012 NL NL-121-608-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 125087       UA1000221 спільного впровадження
UA5233 05.12.2012 CH CH-100-370-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 248765       UA1000283 спільного впровадження
UA5235 05.12.2012 NL NL-121-273-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 126649       UA2000028 спільного впровадження
UA5237 06.12.2012 CH CH-100-370-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 470055       UA1000165 спільного впровадження
UA5239 06.12.2012 CH CH-100-679-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 6982770       UA1000475 спільного впровадження
UA5241 06.12.2012 NL NL-121-273-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 417740       UA1000181 спільного впровадження
UA5243 07.12.2012 CH CH-100-370-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 43127       UA1000363 спільного впровадження
UA5245 07.12.2012 CH CH-100-679-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 1886036       UA1000473 спільного впровадження
UA5247 07.12.2012 GB GB-121-2870-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 9131951       UA1000472 спільного впровадження
UA5249 12.12.2012 GB GB-121-2507-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 1       UA1000401 спільного впровадження
UA5251 12.12.2012 GB GB-121-2507-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 709411       UA1000401 спільного впровадження
UA5253 12.12.2012 GB GB-121-2507-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 786461       UA1000392 спільного впровадження
UA5255 12.12.2012 GB GB-121-2507-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 775239       UA1000393 спільного впровадження
UA5257 12.12.2012 GB GB-121-2507-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 498395       UA1000400 спільного впровадження
UA5259 12.12.2012 GB GB-121-2507-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 1008644       UA1000376 спільного впровадження
UA5301 19.12.2012 NL NL-121-286-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 1713559       UA1000424 спільного впровадження
UA5303 19.12.2012 NL NL-121-286-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 2030474       UA1000425 спільного впровадження
UA5305 19.12.2012 NL NL-121-286-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 1812632       UA1000429 спільного впровадження
UA5307 19.12.2012 NL NL-121-286-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 2482710       UA1000427 спільного впровадження
UA5309 19.12.2012 NL NL-121-286-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 4991580       UA1000459 спільного впровадження
UA5311 19.12.2012 NL NL-121-286-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 5198339       UA1000458 спільного впровадження
UA5313 19.12.2012 NL NL-121-286-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 7379668       UA1000456 спільного впровадження
UA5315 19.12.2012 NL NL-121-286-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 2306497       UA1000457 спільного впровадження
UA5317 19.12.2012 NL NL-121-286-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 2292159       UA1000448 спільного впровадження
UA5319 19.12.2012 NL NL-121-286-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 2397410       UA1000447 спільного впровадження
UA5321 19.12.2012 NL NL-121-286-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 6214761       UA1000446 спільного впровадження
UA5401 24.12.2012 GB GB-121-2715-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 3676623       UA1000492 спільного впровадження
UA5403 24.12.2012 GB GB-121-2715-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 4477126       UA1000495 спільного впровадження
UA5405 24.12.2012 GB GB-121-2715-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 5127097       UA1000494 спільного впровадження
UA5407 24.12.2012 GB GB-121-2715-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 4354837       UA1000493 спільного впровадження
UA5409 24.12.2012 DK DK-100-17896-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 156773       UA1000115 спільного впровадження
UA5410 24.12.2012 CH CH-100-370-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 299548       UA1000115 спільного впровадження
UA5412 24.12.2012 CH CH-100-679-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 2634114       UA1000478 спільного впровадження
UA5414 24.12.2012 CH CH-100-679-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 1683795       UA1000477 спільного впровадження
UA5416 24.12.2012 GB GB-121-2870-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 182929       UA1000463 спільного впровадження
UA5418 24.12.2012 CH CH-100-370-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 475556       UA1000273 спільного впровадження
UA5420 24.12.2012 CH CH-100-679-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 2936129       UA1000476 спільного впровадження
UA5422 24.12.2012 NL NL-121-273-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 284494       UA1000420 спільного впровадження
UA5424 24.12.2012 GB GB-121-2715-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 2148390       UA1000428 спільного впровадження
UA5426 24.12.2012 GB GB-121-2715-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 1591582       UA1000437 спільного впровадження
UA5428 24.12.2012 GB GB-121-2715-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 7389358       UA1000438 спільного впровадження
UA5430 24.12.2012 GB GB-121-2715-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 10112990       UA1000450 спільного впровадження
UA5434 26.12.2012 GB GB-121-2507-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 235397       UA2000013 спільного впровадження
UA5436 26.12.2012 GB GB-121-2715-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 4459228       UA1000490 спільного впровадження
UA5438 26.12.2012 GB GB-121-2715-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 1606987       UA1000491 спільного впровадження
UA5440 26.12.2012 GB GB-121-2715-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 1336700       UA1000489 спільного впровадження
UA5442 26.12.2012 GB GB-121-2507-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 1031286       UA1000348 спільного впровадження
UA5444 26.12.2012 GB GB-121-2507-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 8442281       UA1000499 спільного впровадження
UA5446 26.12.2012 CH CH-100-1060-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 651155       UA1000481 спільного впровадження
UA5448 26.12.2012 CH CH-100-679-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 60296       UA1000391 спільного впровадження
UA5450 27.12.2012 EE EE-121-5016806-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 1539606       UA1000479 спільного впровадження
UA5452 27.12.2012 EE EE-121-5016806-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 1900402       UA1000480 спільного впровадження
UA5454 27.12.2012 CH CH-100-679-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 226390       UA1000406 спільного впровадження
UA5456 27.12.2012 CH CH-100-679-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 47200       UA1000369 спільного впровадження
UA5458 27.12.2012 CH CH-100-679-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 319652       UA1000405 спільного впровадження
UA5460 27.12.2012 CH CH-100-679-0 UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 149003       UA1000407 спільного впровадження
       
g. загальна кількість ОСВ, ССВ, ОВК і ОА, анульованих на основі діяльності згідно пунктів 3 и 4 статті 3
ОВК ОСВ ОА ССВ
0 0 0 0
h. загальна кількість ОСВ, ССВ, ОВК і ОА, анульованих в результаті прийняття Наглядовим комітетом висновку про невиконання Стороною своїх зобов’язань згідно пункту 1 статті 3
ОВК ОСВ ОА ССВ
0 0 0 0
 i. загальна кількість інших анульованих ОСВ, ССВ, ОВК і ОА
ОВК ОСВ ОА ССВ
0 0 0 0
j. загальна кількість вилучених з обігу ОСВ, ССВ, ОВК і ОА
ОВК ОСВ ОА ССВ
0 0 0 0
k.  загальна кількість ОСВ, ССВ і ОВК, перенесених з попереднього періоду дії зобов’язань
ОВК ОСВ ОА ССВ
0 0 0 0
l. поточні авуари ОСВ, ССВ, ОВК і ОА на кожному рахунку
Номер рахунку Тип рахунку Назва рахунку (власник рахунку) ОСВ ССВ ОВК ОА
UA-100-1-0 Поточний рахунок України Уряд України 138833 0 4163258438 0
UA-210-5-1 Рахунок анулювання чистих джерел викидів (Тип 1) Уряд України 0 0 0 0
UA-220-6-1 Рахунок анулювання з причин недотримання (Тип 2) Уряд України 0 0 0 0
UA-230-7-1 Рахунок добровільного анулювання (Тип 3) Уряд України 0 0 0 0
UA-250-9-1 Рахунок обов’язкового анулювання (Тип 5) Уряд України 0 0 0 0
UA-300-10-1  Рахунок вилучення з обігу Уряд України 0 0 0 0
UA-411-11-1 Рахунок заміщення тССВ із закінченням терміну дії (Тип 1) Уряд України 0 0 0 0
UA-421-12-1 Рахунок заміщення дССВ із закінченням терміну дії (Тип 2) Уряд України 0 0 0 0
UA-422-13-1 Рахунок заміщення дССВ з відміною зберігання (Тип 2) Уряд України 0 0 0 0
UA-423-14-1  Рахунок заміщення дССВ з ненадання доповіді про сертифікацію (Тип 3) Уряд України 0 0 0 0