Розрахунок резерву періоду дії зобов`язань (CPR calculation)

Станом на 06.09.2017 року

В Україні в обіг введено ОВК у кількості 4 604 184 663 тонн еквіваленту діоксиду вуглецю.

Розрахункове значення резерву для України визначається як 100% кількості викидів ПГ в її самомуостанньому розглянутому кадастру, помножених на вісім.

Останнім розглянутим звітом є Національний звіт про інвентаризацію антропогенних викидів та поглинання парникових газів за період 1990-2013 рр.

Відповідно до цього кадаструрозрахункове значення резерву складає:

385933 202,8 x 8 =3 087 465622 т СО2-екв

Таким чином, розрахункове значення резервускладає станом на  31.12.2013 3 087 465 622 тонни еквіваленту діоксиду вуглецю.

Відповідно до офіційно опублікованого Держекоінвестагентством звіту «Про авуари та операції в національному електронному реєстрі антропогенних викидів і абсорбції парникових газів Україна» станом на 31.12.2012 г. та операціями у реєстрі станом на 31.12.2012 фактичний резерв на період дії зобов'язань, який складається з авуарів ОСВ, ССВ, ОВК та ОА, не анульованих відповідно до рішення 13/СМР.1., становить 4 163 258 438 одиниць (частин) установленої кількості тонн еквіваленту діоксиду вуглецю. При цьому розрахункове значення резерву в Україну менше фактичного,   що відповідає вимогам, висунутим до резерву Сторін відповідно Додатку до рішення 11/СМР.1.