Звіт про рахунки в Національному Реестрі України (на вимогу параграфу 45 рішення 13.CMP СМП.1)

Назва рахунку

Номер рахунку

Тип рахунку

Код Періоду забов`язань

Власник рахунку

Код представника власника

Представник власника 1 контактна інформація

Код представника власника 2

Представник власника 2 контактна інформація

Основний-поточний рахунок

UA-100-1-0

100-Поточний рахунок

0

Уряд Украіни

UA0005

Анатолій Шмурак Начальник Відділу реестру, інформаційного та технічного забезпечення Департаменту бухгалтерського обліку, фінансового планування та забезпечення діяльності, Державне агенство екологічних інвестицій України, вул Митрополита В. Липківського  35 ., 03035 Київ, тел.: +380 44 594 9112, факс: +380 44 594 9115, електронна пошта: shmurak@i.ua

UA0006

Ярослав Міхеев, Головний Спеціаліст Директора департаменту бухгалтерського обліку, фінанасового планування та забезпечення діяльності, Державне агенство екологічних інвестицій України, вул. Митрополита В. Липківського, 35, 03035 Київ, тел.: +380 44 594 9108, факс: +380 44 594 9115, E-mail: jaroslav_mikheev@i.ua

Рахунок анулювання "чистих" джерел викидів (Тип 1)

UA-210-5-1

210-Рахунок анулювання "чистих" джерел викидів (Тип 1)

1

Уряд Украіни

UA0005

Анатолій Шмурак Начальник Відділу рееструб, інформаційного та технічного забезпечення Департаменту бухгалтерського обліку, фінансового планування та забезпечення діяльності, Державне агенство екологічних інвестицій України, вул Митрополита В. Липківського  35 ., 03035 Київ, тел.: +380 44 594 9112, факс: +380 44 594 9115, електронна пошта: shmurak@i.ua

UA0006

Ярослав Міхеев, Головний Спеціаліст Директора департаменту бухгалтерського обліку, фінанасового планування та забезпечення діяльності, Державне агенство екологічних інвестицій України, вул. Митрополита В. Липківського, 35, 03035 Київ, тел.: +380 44 594 9108, факс: +380 44 594 9115, E-mail: jaroslav_mikheev@i.ua

Рахунок анулювання з причин недотримання (Тип 2)

UA-220-6-1

220-Рахунок анулювання з причин недотримання (Тип 2)

1

Уряд Украіни

UA0005

Анатолій Шмурак Начальник Відділу рееструб, інформаційного та технічного забезпечення Департаменту бухгалтерського обліку, фінансового планування та забезпечення діяльності, Державне агенство екологічних інвестицій України, вул Митрополита В. Липківського  35 ., 03035 Київ, тел.: +380 44 594 9112, факс: +380 44 594 9115, електронна пошта: shmurak@i.ua

UA0006

Ярослав Міхеев, Головний Спеціаліст Директора департаменту бухгалтерського обліку, фінанасового планування та забезпечення діяльності, Державне агенство екологічних інвестицій України, вул. Митрополита В. Липківського, 35, 03035 Київ, тел.: +380 44 594 9108, факс: +380 44 594 9115, E-mail: jaroslav_mikheev@i.ua

Рахунок добровільного анулювання  (Тип 3)

UA-230-7-1

230-Рахунок добровільного анулювання  (Тип 3)

1

Уряд Украіни

UA0005

Анатолій Шмурак Начальник Відділу рееструб, інформаційного та технічного забезпечення Департаменту бухгалтерського обліку, фінансового планування та забезпечення діяльності, Державне агенство екологічних інвестицій України, вул Митрополита В. Липківського  35 ., 03035 Київ, тел.: +380 44 594 9112, факс: +380 44 594 9115, електронна пошта: shmurak@i.ua

UA0006

Ярослав Міхеев, Головний Спеціаліст Директора департаменту бухгалтерського обліку, фінанасового планування та забезпечення діяльності, Державне агенство екологічних інвестицій України, вул. Митрополита В. Липківського, 35, 03035 Київ, тел.: +380 44 594 9108, факс: +380 44 594 9115, E-mail: jaroslav_mikheev@i.ua

Рахунок обов’язкового анулювання (Tип 5)

UA-250-9-1

250-Рахунок обов’язкового анулювання (Tип 5)

1

Уряд Украіни

UA0005

Анатолій Шмурак Начальник Відділу рееструб, інформаційного та технічного забезпечення Департаменту бухгалтерського обліку, фінансового планування та забезпечення діяльності, Державне агенство екологічних інвестицій України, вул Митрополита В. Липківського  35 ., 03035 Київ, тел.: +380 44 594 9112, факс: +380 44 594 9115, електронна пошта: shmurak@i.ua

UA0006

Ярослав Міхеев, Головний Спеціаліст Директора департаменту бухгалтерського обліку, фінанасового планування та забезпечення діяльності, Державне агенство екологічних інвестицій України, вул. Митрополита В. Липківського, 35, 03035 Київ, тел.: +380 44 594 9108, факс: +380 44 594 9115, E-mail: jaroslav_mikheev@i.ua

Рахунок вилучення з обігу

UA-300-10-1

300-Рахунок вилучення з обігу

1

Уряд Украіни

UA0005

Анатолій Шмурак Начальник Відділу рееструб, інформаційного та технічного забезпечення Департаменту бухгалтерського обліку, фінансового планування та забезпечення діяльності, Державне агенство екологічних інвестицій України, вул Митрополита В. Липківського  35 ., 03035 Київ, тел.: +380 44 594 9112, факс: +380 44 594 9115, електронна пошта: shmurak@i.ua

UA0006

Ярослав Міхеев, Головний Спеціаліст Директора департаменту бухгалтерського обліку, фінанасового планування та забезпечення діяльності, Державне агенство екологічних інвестицій України, вул. Митрополита В. Липківського, 35, 03035 Київ, тел.: +380 44 594 9108, факс: +380 44 594 9115, E-mail: jaroslav_mikheev@i.ua

Рахунок заміщення тимчасових сертифікованих скорочень викидів (тССВ) із закінченням терміну дії (Тип 1)

UA-411-11-1

411-Рахунок заміщення тимчасових сертифікованих скорочень викидів (тССВ) із закінченням терміну дії (Тип 1)

1

Уряд Украіни

UA0005

Анатолій Шмурак Начальник Відділу рееструб, інформаційного та технічного забезпечення Департаменту бухгалтерського обліку, фінансового планування та забезпечення діяльності, Державне агенство екологічних інвестицій України, вул Митрополита В. Липківського  35 ., 03035 Київ, тел.: +380 44 594 9112, факс: +380 44 594 9115, електронна пошта: shmurak@i.ua

UA0006

Ярослав Міхеев, Головний Спеціаліст Директора департаменту бухгалтерського обліку, фінанасового планування та забезпечення діяльності, Державне агенство екологічних інвестицій України, вул. Митрополита В. Липківського, 35, 03035 Київ, тел.: +380 44 594 9108, факс: +380 44 594 9115, E-mail: jaroslav_mikheev@i.ua

Рахунок заміщення довгострокових сертифікованих скорочень викидів (дССВ) із закінченням терміну дії (Тип 1)

UA-421-12-1

421-Рахунок заміщення довгострокових сертифікованих скорочень викидів (дССВ) із закінченням терміну дії (Тип 1)

1

Уряд Украіни

UA0005

Анатолій Шмурак Начальник Відділу рееструб, інформаційного та технічного забезпечення Департаменту бухгалтерського обліку, фінансового планування та забезпечення діяльності, Державне агенство екологічних інвестицій України, вул Митрополита В. Липківського  35 ., 03035 Київ, тел.: +380 44 594 9112, факс: +380 44 594 9115, електронна пошта: shmurak@i.ua

UA0006

Ярослав Міхеев, Головний Спеціаліст Директора департаменту бухгалтерського обліку, фінанасового планування та забезпечення діяльності, Державне агенство екологічних інвестицій України, вул. Митрополита В. Липківського, 35, 03035 Київ, тел.: +380 44 594 9108, факс: +380 44 594 9115, E-mail: jaroslav_mikheev@i.ua

Рахунок заміщення довгострокових сертифікованих скорочень викидів (дССВ) з відміною зберігання (Тип 2)

UA-422-13-1

422-Рахунок заміщення довгострокових сертифікованих скорочень викидів (дССВ) з відміною зберігання (Тип 2)

1

Уряд Украіни

UA0005

Анатолій Шмурак Начальник Відділу рееструб, інформаційного та технічного забезпечення Департаменту бухгалтерського обліку, фінансового планування та забезпечення діяльності, Державне агенство екологічних інвестицій України, вул Митрополита В. Липківського  35 ., 03035 Київ, тел.: +380 44 594 9112, факс: +380 44 594 9115, електронна пошта: shmurak@i.ua

UA0006

Ярослав Міхеев, Головний Спеціаліст Директора департаменту бухгалтерського обліку, фінанасового планування та забезпечення діяльності, Державне агенство екологічних інвестицій України, вул. Митрополита В. Липківського, 35, 03035 Київ, тел.: +380 44 594 9108, факс: +380 44 594 9115, E-mail: jaroslav_mikheev@i.ua

Рахунок заміщення довгострокових сертифікованих скорочень викидів (дССВ) з ненадання доповіді про сертифікацію (Тип 3)

UA-423-14-1

423-Рахунок заміщення довгострокових сертифікованих скорочень викидів (дССВ) з ненадання доповіді про сертифікацію (Тип 3)

1

Уряд Украіни

UA0005

Анатолій Шмурак Начальник Відділу рееструб, інформаційного та технічного забезпечення Департаменту бухгалтерського обліку, фінансового планування та забезпечення діяльності, Державне агенство екологічних інвестицій України, вул Митрополита В. Липківського  35 ., 03035 Київ, тел.: +380 44 594 9112, факс: +380 44 594 9115, електронна пошта: shmurak@i.ua

UA0006

Ярослав Міхеев, Головний Спеціаліст Директора департаменту бухгалтерського обліку, фінанасового планування та забезпечення діяльності, Державне агенство екологічних інвестицій України, вул. Митрополита В. Липківського, 35, 03035 Київ, тел.: +380 44 594 9108, факс: +380 44 594 9115, E-mail: jaroslav_mikheev@i.ua

Рахунок анулювання з причин недотримання (Тип 2)

UA-220-16-2

220-Рахунок анулювання з причин недотримання (Тип 2)

2

Уряд Украіни

UA0005

Анатолій Шмурак Начальник Відділу рееструб, інформаційного та технічного забезпечення Департаменту бухгалтерського обліку, фінансового планування та забезпечення діяльності, Державне агенство екологічних інвестицій України, вул Митрополита В. Липківського  35 ., 03035 Київ, тел.: +380 44 594 9112, факс: +380 44 594 9115, електронна пошта: shmurak@i.ua

UA0006

Ярослав Міхеев, Головний Спеціаліст Директора департаменту бухгалтерського обліку, фінанасового планування та забезпечення діяльності, Державне агенство екологічних інвестицій України, вул. Митрополита В. Липківського, 35, 03035 Київ, тел.: +380 44 594 9108, факс: +380 44 594 9115, E-mail: jaroslav_mikheev@i.ua

Рахунок вилучення з обігу

UA-300-19-2

300-Рахунок вилучення з обігу

2

Уряд Украіни

UA0005

Анатолій Шмурак Начальник Відділу рееструб, інформаційного та технічного забезпечення Департаменту бухгалтерського обліку, фінансового планування та забезпечення діяльності, Державне агенство екологічних інвестицій України, вул Митрополита В. Липківського  35 ., 03035 Київ, тел.: +380 44 594 9112, факс: +380 44 594 9115, електронна пошта: shmurak@i.ua

UA0006

Ярослав Міхеев, Головний Спеціаліст Директора департаменту бухгалтерського обліку, фінанасового планування та забезпечення діяльності, Державне агенство екологічних інвестицій України, вул. Митрополита В. Липківського, 35, 03035 Київ, тел.: +380 44 594 9108, факс: +380 44 594 9115, E-mail: jaroslav_mikheev@i.ua

Рахунок анулювання чистих джерел  (Type 2)

UA-210-20-2

210-Net Source Cancellation Account (Type 1)

2

Уряд Украіни

UA0005

Анатолій Шмурак Начальник Відділу рееструб, інформаційного та технічного забезпечення Департаменту бухгалтерського обліку, фінансового планування та забезпечення діяльності, Державне агенство екологічних інвестицій України, вул Митрополита В. Липківського  35 ., 03035 Київ, тел.: +380 44 594 9112, факс: +380 44 594 9115, електронна пошта: shmurak@i.ua

UA0006

Ярослав Міхеев, Головний Спеціаліст Директора департаменту бухгалтерського обліку, фінанасового планування та забезпечення діяльності, Державне агенство екологічних інвестицій України, вул. Митрополита В. Липківського, 35, 03035 Київ, тел.: +380 44 594 9108, факс: +380 44 594 9115, E-mail: jaroslav_mikheev@i.ua

Рахунок добровільного анулювання  (Тип 3)

UA-230-21-2

230-Рахунок добровільного анулювання  (Тип 3)

2

Уряд Украіни

UA0005

Анатолій Шмурак Начальник Відділу рееструб, інформаційного та технічного забезпечення Департаменту бухгалтерського обліку, фінансового планування та забезпечення діяльності, Державне агенство екологічних інвестицій України, вул Митрополита В. Липківського  35 ., 03035 Київ, тел.: +380 44 594 9112, факс: +380 44 594 9115, електронна пошта: shmurak@i.ua

UA0006

Ярослав Міхеев, Головний Спеціаліст Директора департаменту бухгалтерського обліку, фінанасового планування та забезпечення діяльності, Державне агенство екологічних інвестицій України, вул. Митрополита В. Липківського, 35, 03035 Київ, тел.: +380 44 594 9108, факс: +380 44 594 9115, E-mail: jaroslav_mikheev@i.ua

Рахунок обов’язкового анулювання (Tип 5)

UA-250-22-2

250-Рахунок обов’язкового анулювання (Tип 5)

2

Уряд Украіни

UA0005

Анатолій Шмурак Начальник Відділу рееструб, інформаційного та технічного забезпечення Департаменту бухгалтерського обліку, фінансового планування та забезпечення діяльності, Державне агенство екологічних інвестицій України, вул Митрополита В. Липківського  35 ., 03035 Київ, тел.: +380 44 594 9112, факс: +380 44 594 9115, електронна пошта: shmurak@i.ua

UA0006

Ярослав Міхеев, Головний Спеціаліст Директора департаменту бухгалтерського обліку, фінанасового планування та забезпечення діяльності, Державне агенство екологічних інвестицій України, вул. Митрополита В. Липківського, 35, 03035 Київ, тел.: +380 44 594 9108, факс: +380 44 594 9115, E-mail: jaroslav_mikheev@i.ua

Рахунок заміщення тимчасових сертифікованих скорочень викидів (тССВ) із закінченням терміну дії (Тип 1)

UA-411-23-2

411-Рахунок заміщення тимчасових сертифікованих скорочень викидів (тССВ) із закінченням терміну дії (Тип 1)

2

Уряд Украіни

UA0005

Анатолій Шмурак Начальник Відділу рееструб, інформаційного та технічного забезпечення Департаменту бухгалтерського обліку, фінансового планування та забезпечення діяльності, Державне агенство екологічних інвестицій України, вул Митрополита В. Липківського  35 ., 03035 Київ, тел.: +380 44 594 9112, факс: +380 44 594 9115, електронна пошта: shmurak@i.ua

UA0006

Ярослав Міхеев, Головний Спеціаліст Директора департаменту бухгалтерського обліку, фінанасового планування та забезпечення діяльності, Державне агенство екологічних інвестицій України, вул. Митрополита В. Липківського, 35, 03035 Київ, тел.: +380 44 594 9108, факс: +380 44 594 9115, E-mail: jaroslav_mikheev@i.ua

Рахунок заміщення довгострокових сертифікованих скорочень викидів (дССВ) із закінченням терміну дії (Тип 1)

UA-421-24-2

421-Рахунок заміщення довгострокових сертифікованих скорочень викидів (дССВ) із закінченням терміну дії (Тип 1)

2

Уряд Украіни

UA0005

Анатолій Шмурак Начальник Відділу рееструб, інформаційного та технічного забезпечення Департаменту бухгалтерського обліку, фінансового планування та забезпечення діяльності, Державне агенство екологічних інвестицій України, вул Митрополита В. Липківського  35 ., 03035 Київ, тел.: +380 44 594 9112, факс: +380 44 594 9115, електронна пошта: shmurak@i.ua

UA0006

Ярослав Міхеев, Головний Спеціаліст Директора департаменту бухгалтерського обліку, фінанасового планування та забезпечення діяльності, Державне агенство екологічних інвестицій України, вул. Митрополита В. Липківського, 35, 03035 Київ, тел.: +380 44 594 9108, факс: +380 44 594 9115, E-mail: jaroslav_mikheev@i.ua

Рахунок заміщення довгострокових сертифікованих скорочень викидів (дССВ) з відміною зберігання (Тип 2)

UA-422-25-2

422-Рахунок заміщення довгострокових сертифікованих скорочень викидів (дССВ) з відміною зберігання (Тип 2)

2

Уряд Украіни

UA0005

Анатолій Шмурак Начальник Відділу рееструб, інформаційного та технічного забезпечення Департаменту бухгалтерського обліку, фінансового планування та забезпечення діяльності, Державне агенство екологічних інвестицій України, вул Митрополита В. Липківського  35 ., 03035 Київ, тел.: +380 44 594 9112, факс: +380 44 594 9115, електронна пошта: shmurak@i.ua

UA0006

Ярослав Міхеев, Головний Спеціаліст Директора департаменту бухгалтерського обліку, фінанасового планування та забезпечення діяльності, Державне агенство екологічних інвестицій України, вул. Митрополита В. Липківського, 35, 03035 Київ, тел.: +380 44 594 9108, факс: +380 44 594 9115, E-mail: jaroslav_mikheev@i.ua

Рахунок заміщення довгострокових сертифікованих скорочень викидів (дССВ) з ненадання доповіді про сертифікацію (Тип 3)

UA-423-26-2

423-Рахунок заміщення довгострокових сертифікованих скорочень викидів (дССВ) з ненадання доповіді про сертифікацію (Тип 3)

2

Уряд Украіни

UA0005

Анатолій Шмурак Начальник Відділу рееструб, інформаційного та технічного забезпечення Департаменту бухгалтерського обліку, фінансового планування та забезпечення діяльності, Державне агенство екологічних інвестицій України, вул Митрополита В. Липківського  35 ., 03035 Київ, тел.: +380 44 594 9112, факс: +380 44 594 9115, електронна пошта: shmurak@i.ua

UA0006

Ярослав Міхеев, Головний Спеціаліст Директора департаменту бухгалтерського обліку, фінанасового планування та забезпечення діяльності, Державне агенство екологічних інвестицій України, вул. Митрополита В. Липківського, 35, 03035 Київ, тел.: +380 44 594 9108, факс: +380 44 594 9115, E-mail: jaroslav_mikheev@i.ua

Технічнийпоточний рахунок

UA-100-4000-0

100-Поточний рахунок

0

Уряд Украіни

UA0005

Анатолій Шмурак Начальник Відділу рееструб, інформаційного та технічного забезпечення Департаменту бухгалтерського обліку, фінансового планування та забезпечення діяльності, Державне агенство екологічних інвестицій України, вул Митрополита В. Липківського  35 ., 03035 Київ, тел.: +380 44 594 9112, факс: +380 44 594 9115, електронна пошта: shmurak@i.ua

UA0006

Ярослав Міхеев, Головний Спеціаліст Директора департаменту бухгалтерського обліку, фінанасового планування та забезпечення діяльності, Державне агенство екологічних інвестицій України, вул. Митрополита В. Липківського, 35, 03035 Київ, тел.: +380 44 594 9108, факс: +380 44 594 9115, E-mail: jaroslav_mikheev@i.ua