Інформація про авуари та операції в Українському реестрі станом на 31.12.2017 р.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВУАРИ ТА ОПЕРАЦІЇ

В НАЦІОНАЛЬНОМУ ЕЛЕКТРОННОМУ РЕЄСТРІ АНТРОПОГЕННИХ ВИКИДІВ ТА АБСОРБЦІЇ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ УКРАЇНИ станом на 31.12.2017

 

 

а. Загальна кількість ОСВ, ССВ, ОВК і ОА на кожному рахунку станом на початок року

Номер рахунку

Тип рахунку

Назва рахунку (власник рахунку)

ОСВ

ССВ

ОВК

ОА

UA-100-1-0

Поточний рахунок України

Уряд України

533410

0

4001075513

0

UA-210-5-1

Рахунок анулювання чистих джерел викидів (Тип 1)

Уряд України

0

0

0

0

UA-220-6-1

Рахунок анулювання з причин недотримання (Тип 2)

Уряд України

0

0

0

0

UA-230-7-1

Рахунок добровільного анулювання (Тип 3)

Уряд України

0

0

0

0

UA-250-9-1

Рахунок обов’язкового анулювання (Тип 5)

Уряд України

0

0

0

0

UA-300-10-1 

Рахунок вилучення з обігу

Уряд України

0

0

0

0

UA-411-11-1

Рахунок заміщення тССВ із закінченням терміну дії (Тип 1)

Уряд України

0

0

0

0

UA-421-12-1

Рахунок заміщення дССВ із закінченням терміну дії (Тип 2)

Уряд України

0

0

0

0

UA-422-13-1

Рахунок заміщення дССВ з відміною зберігання (Тип 2)

Уряд України

0

0

0

0

UA-423-14-1 

Рахунок заміщення дССВ з ненадання доповіді про сертифікацію (Тип 3)

Уряд України

0

0

0

0

 

b.  загальна кількість ОВК, введених в обіг на основі встановленої кількості на виконання пунктів 7 і 8 статті 3

Тип одиниці

ОВК

Кількість введених в обіг одиниць

0

 

c.  загальна кількість ОСВ, введених в обіг на основі проектів за статтею 6

Тип одиниці

ОСВ

Кількість введених в обіг одиниць

0

 

 

d.  загальна кількість ОСВ, ССВ, ОВК і ОА,  придбаних з інших реєстрів, вказуючи рахунки та реєстри, що передали

Країна,

іденти-фікатор

Сторони

Номер

рахунку,

що передав

Номер рахунку в Україні

Тип рахунку в Україні

 

Назва рахунку в Україні

Тип одиниці

ОСВ

ССВ

ОВК

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

е. загальна кількість ОА, введених в обіг на основі кожного виду діяльності згідно пунктів 3 і 4 статті 3

Тип одиниці

ОА

Кількість введених в обіг одиниць

23225443

 

f. загальна кількість ОСВ, ССВ, ОВК і ОА, переданих в інші реєстри, вказуючи рахунки та реєстри, що придбали

 

ОВК

ОСВ

ОА

ССВ

0

0

0

0

 

Країна,

іденти-фікатор

Сторони

Номер

рахунку,

що придбав

Номер рахунку в Україні

Тип рахунку в Україні

 

Назва рахунку в Україні

Тип одиниці

 

ОСВ

ССВ

ОВК

ОА

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

g. загальна кількість ОСВ, ССВ, ОВК і ОА, анульованих на основі діяльності згідно пунктів 3 и 4 статті 3

ОВК

ОСВ

ОА

ССВ

0

0

375025

0

 

h. загальна кількість ОСВ, ССВ, ОВК і ОА, анульованих в результаті прийняття Наглядовим комітетом висновку про невиконання Стороною своїх зобов’язань згідно пункту 1 статті 3

ОВК

ОСВ

ОА

ССВ

0

0

0

0

 

 i. загальна кількість інших анульованих ОСВ, ССВ, ОВК і ОА

ОВК

ОСВ

ОА

ССВ

0

0

0

0

 

 

j. загальна кількість вилучених з обігу ОСВ, ССВ, ОВК і ОА

ОВК

ОСВ

ОА

ССВ

1999434250

0

0

0

 

k.  загальна кількість ОСВ, ССВ і ОВК, перенесених з попереднього періоду дії зобов’язань

ОВК

ОСВ

ОА

ССВ

0

0

0

0

 

l. поточні авуари ОСВ, ССВ, ОВК і ОА на кожному рахунку

Номер рахунку

Тип рахунку

Назва рахунку (власник рахунку)

ОСВ

ССВ

ОВК

ОА

UA-100-1-0

Поточний рахунок України

Уряд України

533410

0

2001641263

22850418

UA-210-5-1

Рахунок анулювання чистих джерел викидів (Тип 1)

Уряд України

0

0

0

375025

UA-220-6-1

Рахунок анулювання з причин недотримання (Тип 2)

Уряд України

0

0

0

0

UA-230-7-1

Рахунок добровільного анулювання (Тип 3)

Уряд України

0

0

0

0

UA-250-9-1

Рахунок обов’язкового анулювання (Тип 5)

Уряд України

0

0

0

0

UA-300-10-1 

Рахунок вилучення з обігу

Уряд України

0

0

1999434250

0

UA-411-11-1

Рахунок заміщення тССВ із закінченням терміну дії (Тип 1)

Уряд України

0

0

0

0

UA-421-12-1

Рахунок заміщення дССВ із закінченням терміну дії (Тип 2)

Уряд України

0

0

0

0

UA-422-13-1

Рахунок заміщення дССВ з відміною зберігання (Тип 2)

Уряд України

0

0

0

0

UA-423-14-1 

Рахунок заміщення дССВ з ненадання доповіді про сертифікацію (Тип 3)

Уряд України

0

0

0

0