Шановні відвідувачі сайту Національного реестру!

25 травня 2018
16.04.2018 Україною успішно встановлення приєднання власного Реєстру з функціями забезпечення відповідності вимогам 2-го періоду зобов’язань за Кіотським протоколом (далі – КП2) до МЖТ (далі - МЖТ), а 17.04.2018 розпочато тестування згідно Додатку H Стандарту обміну даними, яке успішно закінчено 24.04.2018. Групою експертів ООН отримано результати цього тестування 02.05.2018, а також підтвердження МЖТ, що Реєстр України приєднано до нього 14.05.2018. Таким чином, зроблено висновок, що Україна відповідає обов’язковим вимогам функціональності національного Реєстру для КП2 згідно вищезазначених Рішень.

 

Україна є Стороною Додатку Б Кіотського Протоколу. Відповідно до Рішень 13/CMP.1 та 27/CMP.1 Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (далі – РКЗК ООН), яка є нарадою Сторін Кіотського протоколу, Україна має зобов’язання щодо подання звітності у рамках першого періоду (2008-2012 роки) дії  Кіотського Протоколу (далі – КП1) до 2 січня 2016 року та вилучення з обігу одиниць (частин) установленої кількості (далі – ОУК).
На виконання пункту 4 Рішення 3/CMP.10 (посилання на сайті РКЗК ООН http://unfccc.int), Україна повинна була вилучити ОУК в обсязі 1 999 434 250 тонн еквіваленту двоокису вуглецю за КП1.
На виконання вимог ст. 8 Кіотського протоколу, що відображені у відповідних Рішеннях 13/CMP.1, 14/CMP.1 було встановлено, що додатковий період виконання зобов’язань за КП1 почався 10.08.2015, завершився 18.11.2015.
У зв’язку з вищезазначеним, Україна до 18.11.2015 мала провести у Національному електронному реєстрі антропогенних викидів та абсорбції парникових газів (далі – Реєстр) наступні операції:
• випуск 2 875 443 одиниць поглинання для діяльності з заліснення/лісовідновлення (сумарне значення для земель сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення;
• списання 375 025 одиниць поглинання через знеліснення;
• випуск 20 350 000 одиниць поглинання для діяльності з управління лісами;
• вилучення із обігу 1 999 434 250  одиниць (частин) установленої кількості (далі - ОУК).
Операції з вилучення з обігу ОУК проводяться у Реєстрі на підставі рішення Уряду, як зазначено у п’ятому абзаці пункту 4 Положення про Національний електронний реєстр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, затвердженого постановою КМУ від 28.05.2008 № 504.
Мінприроди підготувало проект розпорядження КМУ "Про вилучення з обігу одиниць (частин) установленої кількості" (вих. від 29.10.2015
№ 5/1-10/13421-15). Кабінетом Міністрів України було прийняте розпорядження від 20.01.2016 № 20-р "Про вилучення з обігу одиниць (частин) установленої кількості" яким зазначено Мінприроди внести до Реєстру відомості про вилучення з обігу ОУК в обсязі 1 999 434 250 тонн еквіваленту двоокису вуглецю.
Адміністратором Реєстру до 12.08.2015 було Державне агентство екологічних інвестицій, яке, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади", ліквідовується з покладанням його функцій на Міністерство екології та природних ресурсів України.
Передача від ліквідованого Держекоінвестагентства до Мінприроди функцій щодо формування та ведення Реєстру передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 № 616 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання таким, що втратив чинність, пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16.07.2012 № 672", якою внесено зміни до постанови КМУ від 28.05.2008 № 504 "Про формування і ведення Національного електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів".
Відповідно до спільного наказу Мінприроди та Держекоінвестагентства від 31.05.2016 № 202/3 "Про безоплатну передачу державного майна" актами приймання-передачі від 02.07.2016 передано безоплатно з балансу Держекоінвестагентства на баланс Мінприроди державне майно для Національного електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів первісною вартістю 897,514 тис. гривень. Це дало змогу фахівцям Мінприроди розпочати роботи з відновлення з’єднання Реєстру з Міжнародним журналом трансакцій, що забезпечувало б технічну змогу виконання вищевказаних операцій. 23.08.2016 з’єднання Реєстру з Міжнародним журналом трансакцій було відновлене, проте через заборону проведення операції з одиницями КП1 після 18.11.2015, Реєстр з боку Міжнародного журналу трансакцій було встановлено у режим звірки рахунків.
07.09.2016 відбулось 29-те засідання Підрозділу із забезпечення дотримання Комітету з дотримання Кіотського протоколу (далі - Підрозділ з дотримання), під час якого розглядалося питання щодо дотримання Україною вимогКіотського протоколу в частині роботи Реєстру. Встановлено наступні наслідки:
- Україна знаходиться в статусі невідповідності вимогам параграфу 1 статті 7 Кіотського протоколу (із врахуванням параграфу 4 цієї статті);
- порушено правила обліку вуглецевих одиниць, та на рахунку вилучення обліковується нульова кількість вуглецевих одиниць;
- Україна формально не змогла продемонструвати свою відповідність параграфу 1 статті 3 Кіотського протоколу, як це передбачено відповідними процедурами – фактичні викиди парникових газів в 2008-2012 перевищують кількість вуглецевих одиниць на відповідному рахунку в реєстрі.
Україні необхідно провести трансакції з переводу вуглецевих одиниць з поточного рахунку на відповідний рахунок вилучення. Це дозволить формально продемонструвати, що на рахунках є достатня кількість вуглецевих одиниць для покриття фактичних викидів парникових газів в 2008–2012 роках. Після цього буде необхідно переподати відповідний звіт, який має бути розглянутий експертами, звіт яких розгляне Підрозділ з дотримання. На основі зазначеного розгляду Підрозділ з дотримання буде приймати нове рішення.
7-18 листопада 2016 року на зустрічі Сторін Кіотського протоколу в Марокко Комітету з дотримання Кіотського протоколу доручено розглянути питання надання дозволу Україні на виконання тих операцій, які не були виконані через відімкнення реєстру в серпні 2015 року.
Відповідно до пункту 1(е) статті Х Додатку до Рішення 27/СМР.1 РКЗК ООН, Міністерство екології та природних ресурсів України 07.12.2016 від імені Дипломатичного агента, Надзвичайного та повноважного Посла України у ФРН, надало план від України щодо заходів із відновлення роботи Реєстру (http://unfccc.int/files/kyoto_protocol/compliance/questions_of_implementation/application/pdf/cc-2016-1-7_ukraine_eb__plan_pursuant_to_final_decision.pdf).
21.12.2016 Підрозділом з дотримання вказаний план погоджено рішенням CC-2016-1-8/Ukraine/EB (http://unfccc.int/files/kyoto_protocol/compliance/questions_of_implementation/application/pdf/cc-2016-1-8_ukraine_eb_decision_on_review_and_assessment_of_plan.pdf).
У січні 2017 року виконано наступні технічні заходи з обслуговування Реєстру:
• заміна та встановлення сертифікатів SSL, що забезпечують захист передачі інформації за криптографічним протоколом між Реєстром та Міжнародним журналом трансакції у VPN тунелі;
• очищення дискового простору пам’яті серверів бази даних (2007 року випуску) – серверами вичерпано вільний дисковий простір через активну постійну генерацію лог-файлів, що могло призвести до зупинки серверів бази даних;
• заміна ключа серверу застосувань.
План заходів на 2017–2018 роки, що містив «Забезпечення функціонування Національного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в 2017 році» затверджено Мінприроди 01.02.2017 та погоджено Мінфіном 23.03.2017.
13.04.2017 Мінприроди ініціювало закупівельну процедуру з придбання  Послуги щодо забезпечення функціонування Національного реєстру антропогенних викидів та поглинання парникових газів в 2017 році (Код за ДК 021:2015 –72320000-4 Послуги, пов’язані з базами даних). 23.05.2017 відповідно до законодавства України у системі «ProZorro» відбувся тендер із закупівлі вказаної Послуги. 08.06.2017 між Мінприроди та компанією-переможцем тендеру згідно чинного законодавства укладено договір.
12-23.06.2017 між Реєстром та Міжнародним журналом трансакції було скоординовано дії із відновлення режиму підключення для виконання операцій у реєстрі, а 23-26.06.2017 усі вищезазначені операції виконано у повному обсязі. Таким чином, Українською стороною продемонстровано повне виконання зобов’язань за КП1.
04.07.2017 до Секретаріату РКЗК ООН надано звіт про виконання  додаткового періоду виконання зобов’язань за КП1.
У вересні 2017 очікується перевірка роботи Реєстру групою експертів ООН для надання висновку Підрозділу з дотримання щодо прийняття рішення із встановлення відповідності України вимогам параграфу 1 статті 7 Кіотського протоколу (із врахуванням параграфу 4 цієї статті).

 

Адміністратори Національного електронного реєстру

антропогенних викидів та абсорбції парникових газів України

08 серпня  2017 р.

 

Шановні відвідувачі сайту Національного реестру !

В звязку  з закінченням внутрішніх заходів, обраних для перевірки роботи національних реєстрів

з  02.12.2013 р. відновлено виконання всіх операцій в Національному реєстрі

Адміністратори Національного електронного реєстру

антропогенних викидів та абсорбції парникових газів України

02 грудня  2013 р. 

Шановні відвідувачі сайту Національного реестру !

На виконання рішень 15 наради Форуму адміністраторів реєстрів Кіотського протоколу (10-11.10.2013) 

 щодо переходу реєстрів на стандарт ISO/IEC 27001-27005Адміністратори Національного реєструу термін

з  30.10.2013 р. по 30.11.2013 р. мають ряд внутрішніхзаходів, обраним для перевірки роботи національних реєстрів. 

Цейчас буде призупиненовиконання зовнішніх трансакцій зНаціонального реєстру.

Адміністратори Національного електронного реєстру

антропогенних викидів та абсорбції парникових газів України

30жовтня 2013 р. 

 

 

 

Відповідно до вимог чотирнадцятого форуму адміністраторів реєстрів Кіотського протоколу щодо покращення доступу до публічної інформації та забезпечення готовності реєстрів до другого періоду зобов`язань Кіотського

протоколу (м. Бонн, Німетчинна,04.10.2012-05.10.2012) та пунктів 9 та 10 рішення щодо керівництва із впровадження статті 6 Кіотського протоколу, прийнятого на 8 – зустрічи Сторін кіотського протоколу

(м. Доха , Катар, 26.11.2012-07.12.2012) адміністратори реєстру мають здійснити ряд заходів щодо звітності, приведення бази даних та сайту реєстру до актуального стану.

Згідно Наказу Держекоінвестагентства №6 від 10.01.2013 в період з 10.01.2013р. по 31.01.2013 р. буде проведено не тільки оновлення записів реєстру, підготовка регламентніх звітів і здійснено звірки інформації щодо проектів

спільного впровадження та відповідних транзакцій. Планується також проведення спільно з міжнародним журналом транзакцій (ITL) тестування щодо готовності роботи Національного реєстру в умовах другого періоду

Кіотського протоколу згідно вимогами розділу 7 додатку H чинної версії 1.1.8. Стандарту обміну інформацією (Data Exchange Standards).

До завершення робіт буде призупинено виконання внутрішніх та зовнішніх операцій в Національному реєстрі з кіотськими одиницями та рахунками.

Адміністратори Національного електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів України

А. Шмурак та Я. Міхєєв

14.01.2013

 

 До уваги учасниківукраїнських процессів ПСВ

 

У зв’язку з початком роботи Консолідованої системи реєстрів Європейського Союзу почастішали помилки у зовнішніх транзакціях з країн за межами ЄС до європейських реєстрів.

Тому адміністрації реєстрів розпочали роз’яснювальну роботу щодо специфіки нової системи.

Наприклад, на сайті Швейцарського реєстру опублікувано наступне:

New account number formats: Since the start of the consolidated Union Registry of the European Union, new account number formats have been implemented. To submit a transaction from a Swiss Emissions Trading Registry account to an destination account in the Union Registry, it is important to omit the last two digits. Example: Instead of EU-100-XXXXXXX-0-YY only enter the following part of the account number EU-100-XXXXXXX-0 (in green characters).

(- https://www.national-registry.ch/?LANGUE=en ).

До Держекоінвестагентства також розпочали надходити листи з проханням здійснити перекази на внутрішні рахунки в консолідованій схемі, що є помилкою.

 

Просимо враховувати, що:

(1) Консолідована система не порушує незалежність реєстрів, що входять до неї  і  Реєстри працюють незалежно один від одного;

(2) для посилення безпеки транзакцій в консолідованій системі вжито ряд заходів щодо аутентифікації, контрольних кодів та ін.,  код рахунку доповнено у кінці двобайтною контрольною сумою, тобто рахунок NN-TTT-XXXXXXX-0  перетворений на NN-TTT-XXXXXXX-0-YY, де NN – код країни, TTT – код типу рахунку, XXXXXXX- власне код рахунку, YY – контрольна сума;

(3) для транзакцій з реєстрів країн, що не входять до ЄС (Україна, Швейцарія та ін.) нічого не змінилось, тобто можливі транзакції лише на рахунки NN-TTT-XXXXXXX-0, з обов’язковою інформацією про країну реєстру.

Просимо відправляти листи з коректною інформацією, тобто вказувати країну приймаючого реєстру та звичайний номер  рахунку (без контрольної суми).

 

 

 

 

 

Повідомляемо, що система Національного реєстру працює у штатному режимі

 

АдміністраторНаціонального реестру

АнатолійШмурак

 

 

 

 

 

Повідомляємо, що  9 березня 2012 Підрозділ по забезпеченню дотримання вимог Кіотського протоколу прийняв рішення відновити право України на участь в гнучких механізмах, передбачених статтями 6,12,17 Кіотського протоколу.

Як наслідок:

  - Зовнішні транзакції  з реєстру Україну в інші національні реєстри більше не забороняються міжнародним журналом транзакцій ITL.

  - Зовнішні транзакції  знаціональних реєстрів  до реєстру України більше не забороняються міжнародним журналом транзакцій ITL.

.

З оновленойтаблицеюстатусів реестрів , що керуются  ITL,  можна познайомитись  тут:

 http://unfccc.int/files/kyoto_protocol/compliance/enforcement_branch/application/pdf/eligibility_list_ukr_20120309.pdf

 

Остаточна доповідь Підрозділу щодо забезпечення дотримання вимог Кіотського протоколу буде доступна найближчим часом на наступній сторінці:

http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/enforcement_branch/items/3785.php

 

 

з повагою

Адміністратор Національного реестру

Анатолій Шмурак

п'ятниця, 9 березня 2012 р.

__

Національний електронний реєстр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів України

Національний електронний реєстр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів - це автоматизована система обліку та оброблення інформації щодо антропогенних викидів та абсорбції парникових газів.

Реєстр складається з програмно-апаратного комплексу та інформаційного ресурсу, який містить відомості, що подаються в електронній формі і на паперових носіях юридичними особами або фізичними особами - суб'єктами підприємництва, які здійснюють антропогенні викиди або абсорбцію парникових газів.

Реєстр формується і ведеться Держекоінвестагентством, що є його адміністратором, з метою забезпечення введення в обіг, обліку, зберігання, передачі, надходження, анулювання та вилучення з обігу вуглецевих одиниць, зокрема одиниць скорочення викидів, одиниць сертифікованого скорочення викидів, одиниць (частин) установленої кількості, одиниць поглинання, їх перенесення на наступний період відповідно до зобов'язань Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

Формування і ведення Реєстру передбачає:

внесення відомостей про резервування вуглецевих одиниць, зокрема для реалізації проектів, спрямованих на зменшення обсягу антропогенних викидів або збільшення абсорбції парникових газів відповідно до статті 6 Кіотського протоколу;

реєстрацію введення в обіг, зберігання, передачі, надходження, анулювання, вилучення з обігу та перенесення з рахунка на рахунок вуглецевих одиниць;

передачу відомостей про вуглецеві одиниці з Реєстру до Міжнародного журналу трансакцій для перевірки дійсності операцій щодо введення в обіг, обліку, зберігання, передачі, надходження, анулювання або вилучення з обігу зазначених одиниць.

Внесення до Реєстру відомостей, пов'язаних з введенням в обіг, продажем (передачею) і вилученням з обігу одиниць (частин) установленої кількості, здійснюється на підставі рішення Кабінету Міністрів України.

Відомості, що містяться в Реєстрі, є власністю держави. Частина інформації, зміст якої визначається Держекоінвестагентством, поширюється через засоби масової комунікації.