Карта сайту       укр   eng

Розрахунок резерву періоду дії зобов`язань (CPR calculation)


Розрахунок резерву періоду дії зобов`язань

(CPR calculation) Calculation of Commitment Period Reserve (CPR)

В Україні в обіг введено ОВК у кількості 4 604 184 663 тонн еквіваленту діоксиду вуглецю.

Розрахункове значення резерву для України визначається як 100% кількості викидів ПГ в її самомуостанньому розглянутому кадастр, помноженого на п'ять.

 

November 2014 http://unfccc.int/files/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/application/zip/ukr-2014-crf-01nov.zip

 

Відповідно до цього кадастром розрахункове значення резерву складає:

402 665 949,9 x 5 =2 013 329 750 т СО2-экв

Таким чином, розрахункове значення резервускладає станом на  31.12.2014 г.  2 013 329 750  тонн еквіваленту діоксиду вуглецю.

Відповідно до офіційно опублікованими Держекоінвестагентством звіту «Про авуари та операції в національному електронному реєстрі антропогенних викидів і абсорбції парникових газів Україна» станом на 31.12.2012 г. та операціями у реєстрі станом на 31.12.2014  Фактичний резерв на період дії зобов'язань, який складається з авуарів ОСВ, ССВ, ОВК та ОА, не анульованих відповідно до рішення 13/СМР.1., становить 4 001 075 513 тонн еквіваленту діоксиду вуглецю. При цьому розрахункове значення резерву в Україну менше фактичного,   що відповідає вимогам, що пред'являються до резерву Сторін відповідно з Додатком до вирішення 11/СМР.1.

 

Расчет резерва периода действия обязательств

(CPR calculation) Calculation of Commitment Period Reserve (CPR)

 

В Украине в обращение введены ЕУК в количестве 4 604 184 663 тонн эквивалента диоксида углерода.

Расчетное значение резерва для Украины определяется как 100% количества выбросов ПГ в ее самом последнем рассмотренном кадастре, умноженного на пять. Последним рассмотренным кадастром является Национальный кадастр антропогенных выбросов  и абсорбции парниковых газов в Украине за 1990 – 2012 гг.

November 2014 http://unfccc.int/files/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/application/zip/ukr-2014-crf-01nov.zip

 

В соответствии с этим кадастром расчетное значение резерва составляет:

402 665 949,9 x 5 =2 013 329 750 т СО2-экв.

Таким образом,  расчетное значение резерва  составляет  по  состоянию на  31.12.2012 р.  2 013 329 750 тонн эквивалента диоксида углерода.

В соответствии с официально опубликованным Госэкоинвестагентством отчетом «Об авуарах и операциях в Национальном электронном реестре антропогенных выбросов и абсорбции парниковых газов Украины» по состоянию на 31.12.2014 и операциями в реестре на 31.12.2014 , фактический резерв на период действия обязательств, который состоит из авуаров ЕСВ, ССВ, ЕУК и ЕА, не аннулированных в соответствии с решением 13/СМР.1., составляет 4 001 075 513 тонн эквивалента диоксида углерода.При этом расчетное значение резерва в Украине меньше фактического, что соответствует требованиям, предъявляемым к резерву Сторон в соответствии с Приложением к решению 11/СМР.1.

 

 (раздел дополнен переводом на русском языке в соответствии с рекомендациями Международного журнала транзакций  по сайтам реестров Киотского протокола шире применять официальные языки ООН)
-ОПИТУВАННЯ-

Період дії зобов'язань

(Commitment Period)

(1) -  2008-2012

Встановлена кількість одиниць

 (Assigned Ammount Units)  -

4 604 184 663

Резерв на період дії зобов'язань

(Commitment Period Reserve )

2 013 329 750 т CO2-экв.

Останні зміни на сайті реєстру

Last Update:

26/07/2015