Карта сайту       укр   eng

Рахунки


Станом на 06.09.2017 року

UA-100-1-0 1 100-Holding Account 
UA-210-5-1  5 210-Net Source Cancellation Account (Type 1) 
UA-220-6-1 6 220-Non-compliance Cancellation Account (Type 2) 
UA-230-7-1 7 230-Voluntary Cancellation Account (Type 3) 
UA-250-9-1 9 250-Mandatory (Cancellation Account (Type 5) 
UA-300-10-1  10 300-Retirement Account 
UA-411-11-1 11 411-tCER Replacement Account for Expiry (Type 1) 
UA-421-12-1  12 421-lCER Replacement Account for Expiry (Type 1) 
UA-422-13-1  13 422-lCER Replacement Account for Reversal in Storage (Type 2) 
UA-423-14-1  14 423-lCER Replacement Account for Non-submission of Certification Report (Type 3) 
UA-220-16-2  16 220-Non-compliance Cancellation Account (Type 2) 
UA-300-19-2  19 300-Retirement Account 
UA-210-20-2  20 210-Net Source Cancellation Account (Type 1) 
UA-230-21-2  21 230-Voluntary Cancellation Account (Type 3) 
UA-250-22-2  22 250-Mandatory (Cancellation Account (Type 5) 
UA-411-23-2  23 411-tCER Replacement Account for Expiry (Type 1) 
UA-421-24-2  24 21-lCER Replacement Account for Expiry (Type 1) 
UA-422-25-2  25 422-lCER Replacement Account for Reversal in Storage (Type 2) 
UA-423-26-2  26 423-lCER Replacement Account for Non-submission of Certification Report (Type 3) 
UA-100-4000-0 4000 100-Holding Account -ОПИТУВАННЯ-

Період дії зобов'язань

(Commitment Period)

(1) -  2008-2012

Встановлена кількість одиниць

 (Assigned Ammount Units)  -

4 604 184 663

Резерв на період дії зобов'язань

(Commitment Period Reserve )

2 013 329 750 т CO2-экв.

Анонси подій